Henriette Doran-York, de Gevolmachtigde minister van Sint Maarten, heeft de Gevolmachtigde ministers van Aruba (links) en Curaçao (rechts) en minister Marilyn Alcalá-Wallé (PAR) van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport bedankt voor de solidariteit en steun van Aruba en Curaçao voor, tijdens en na de passages van orkanen Irma en Maria.


SXM bedankt eilanden steunAlcalá-Wallé (tweede van rechts) werd in het bijzonder bedankt voor haar inspanningen om de schooljeugd van Sint Maarten op Curaçao op te vangen. Ook heeft Doran-York haar waardering uitgesproken voor de gemeenschap van Curaçao, die bereid was de jeugd van Sint Maarten steun en onderdak te bieden.