Van onze correspondent
Den Haag - De kloof tussen in Nederland studerende en afgestudeerde Caribische jongeren op zoek naar een baan en werkgevers op de eilanden is groter dan de oceaan alleen.

meetupweconnect
Dat verklaart wellicht het succes van de door de Stichting WeConnect georganiseerde ‘meet-up’ die zaterdag in Den Haag is gehouden, een combinatie van informatie-uitwisseling en banenmarkt.
De bijeenkomst werd door zo’n 70 studenten en young professionals van Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius bezocht. Ook waren er werkgevers uit verschillende branches aanwezig. Diverse sprekers gingen in op thema’s als goed werkgeverschap, het belang van deugdelijk bestuur op de werkvloer en het succes van een traineeship.
BZK-programmamanager Rintje Oenema verzorgde een presentatie over het TOP Traineeship Bonaire dat onlangs succesvol van start is gegaan. ,,Er is veel belangstelling voor het traineeship. Als het aan ons ligt komt er in 2018 een nieuwe ronde.” Nataly Linzey, vierdejaars Rechtenstudente aan de Universiteit van Groningen is blij met de traineeships: ,,WeConnect richt zich zo behalve op de terugkeer ook op re-integratie als wij eenmaal teruggekeerd zijn naar de eilanden, dat is fijn.”
Op de WeConnect-vacaturemuur hingen tientallen vacatures, onder meer van Deloitte Dutch Caribbean, HBN Law, VanEps Kunneman VanDoorne, E&Y, Baker Tilly Berk, PwC, Fundashon Mariadal, Mental Health Caribbean, Rijkdienst Caribisch Nederland, Tourism Corporation Bonaire, Openbaar Lichaam Bonaire, Brown Advocaten en Arikok Nationaal Park uit Aruba. De Arubaanse student Veiligheidskunde Kevin Winklaar was enthousiast na afloop: ,,Ik ben elke keer weer aangenaam verrast te merken hoe gewild wij zijn!”
Aan het einde van de meet-up werd onder de deelnemers een voucher verloot voor een weekend Bonaire inclusief eilandtour, aangeboden door het toeristenbureau. De Curaçaose sergeant-majoor Elvin Manuela reikte de prijs uit aan de Curaçaose Lizanne Espinal, een derdejaars studente Bouwkunde & Architectuur aan de Technische Universiteit in Delft. ,,Ik heb vanmiddag zicht gekregen op een stage op Curaçao op mijn vakgebied en verder heb ik goed genetwerkt.”
De bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt door de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).