Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Darick Jonis heeft onlangs namens het bestuur van Aqualectra een contract getekend met de vicepresident van Wärtsilä Caribbean Rodney George, voor uitbreiding van de installatie voor de productie van elektriciteit Dokweg II.

dokwegjonis

Wärtsilä zal in januari 2018 beginnen met het werk op Curaçao.
Aqualectra heeft een analyse gemaakt van de toenemende vraag naar elektriciteit, de oorzaak van de groeiende vraag en een projectie voor de toekomst gemaakt. Daaruit is geconcludeerd dat door de toenemende groei van de vraag de capaciteit van de Dokweg moet worden verhoogd.
De voorbereidingen voor de uitbreiding zijn al gestart en volgende week wordt begonnen met het voorbereiden van het bouwterrein. Deze werkzaamheden moeten eind december zijn afgerond. De verwachting is dat er in september 2018 gestart kan worden met de nodige tests en dat de dieselinstallatie eind oktober 2018 kan worden ingezet om 39 MW te leveren bovenop de huidige 74 MW. De kosten van het project worden geschat op 71 miljoen gulden.