Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - In het kader van de aanhoudende bezorgdheid over het Chinese staatsbedrijf Guangdong Zhenrong Energy (GZE), is tijdens een buitengewone vergadering van de Raad van Ministers gisteren aangegeven dat het tijd wordt om andere alternatieven voor de overname van de Isla-raffinaderij na 2019 te bestuderen.


Tijd voor plan BDat laat premier Eugene Rhuggenaath (PAR) tegenover deze krant weten. Ruim een jaar na de ondertekening van het Memorandum of Understanding (MoU) tussen de Curaçaose regering en GZE heeft het Chinese staatsbedrijf nog steeds geen volledige helderheid verschaft over verschillende financiële en technische aspecten, zo meldt Rhuggenaath tegenover deze krant. Ondertussen groeit de bezorgdheid op Curaçao.
In dit kader heeft het Multidisciplinair Projectteam (MDPT) gisteren onder leiding van voorzitter Clift Christiaan aangegeven dat een ‘fall back position’ moet worden bekeken, dit indien de onderhandelingen met GZE, of zelfs met PdVSA, op niets uitlopen. ,,Gezien de urgente situatie omtrent de raffinaderij en de bekende deadline van 2019 is er niet veel tijd om alternatieven te bestuderen. De tijd dringt”, aldus de minister-president, die de Raad van Ministers gisteren heeft aangespoord een aanpak te bedenken hoe dit het beste kan worden behandeld. Rhuggenaath uit de hoop dat deze week knopen kunnen worden doorgehakt en het proces kan beginnen.
De Curaçaose minister-president benadrukt dat (nog) geen sprake is van onderhandelingen met een andere partij. In het MoU dat in september 2016 met GZE is getekend, is namelijk een onderhandelingsverplichting opgenomen. ,,Dat moet gerespecteerd worden. We onderhandelen daarom ook niet met andere partijen. Dat is niet wat is voorgesteld. Wat is voorgesteld, is dat aan een plan B wordt gedacht en deze wordt voorbereid.”
Deze krant meldde gisteren al dat GZE - dat de Isla-raffinaderij wil overnemen, de LNG-terminal bij Bullenbaai wil bouwen, een nieuwe raffinaderij bij dezelfde Bullenbaai wil opzetten en daarnaast, na ontmanteling van de Isla, het terrein rond het Schottegat wil herontwikkelen - zelf geen kennis heeft over en ervaring met raffinage. Ook over de financiële slagkracht van het Chinese staatsbedrijf bestaan grote vraagtekens; GZE zou een eigen vermogen hebben van amper 60 miljoen dollar, hetgeen niet in verhouding staat met de voorgenomen investeringen van 4,5 tot 6,5 miljard dollar. De bezorgdheid wordt versterkt door de voorlopige due diligence-onderzoeken naar GZE: jaarcijfers en andere essentiële kerngegevens voor een samenwerking op dit niveau ontbreken. ,,Ondanks het feit dat verschillende verzoeken naar GZE zijn gestuurd, blijft het bedrijf in gebreke en is de informatie niet overlegd dat ons het gevoel van ‘full comfort’ geeft”, zo stelt Rhuggenaath. Desondanks is nog steeds geen harde deadline, in de vorm van een ultimatum, aan GZE opgelegd. ,,Iets dat nu wel moet worden overwogen”, meent de premier.