Weggebruikers is het vast al opgevallen: op verschillende kruispunten op het eiland zijn de drempels vernieuwd.

drempels,,Daarmee wordt een grotere verkeersveiligheid beoogd”, zo laat het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning weten. Uitvoerder MNO Vervat heeft reeds drempels op de kruispunten Saturnusstraat en Cas Coraweg en bij het Brionplein/De Rouvilleweg vernieuwd. Op de foto de wegwerkzaamheden op het Brionplein.