Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Kustwachtcentrum heeft dinsdag de Initial Planning Conference (IPC) voor de oefening ‘Open Eyes 2017’ georganiseerd.

kustwachtsarOpen Eyes is een Search and Rescue-oefening (SAR) die wordt gehouden met de Venezolaanse kustwacht. Deze oefening is voor het laatst in 2015 uitgevoerd en zal in oktober 2017 wederom worden georganiseerd. Het doel van de oefening is om de samenwerking op het gebied van SAR te versterken en om SAR-procedures te oefenen. De commandant van de Venezolaanse kustwacht bracht samen met twee stafleden een bezoek aan het Kustwachtcentrum. Na een welkomstwoord van de directeur kustwacht, brigadegeneraal Peter Jan de Vin, heeft een delegatie van de Venezolaanse kustwacht en KWCarib gezamenlijk deze oefening op hoofdlijnen voorbereid.