Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Premier Eugene Rhuggenaath (PAR) heeft gisteren samen met José van den Wall-Arnemann (directeur van Refineria di Kòrsou) en de vertegenwoordiger van Guangdong Zhenrong Energy Co. Ltd. en China Zhenrong Holding Limited, Bingyan Chen, het addendum op de Heads of Agreement (HoA) van 19 november 2016 getekend.

gzeaddendum
Dit addendum omvat primair de mogelijkheid om een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de bouw van een nieuwe raffinaderij op een andere locatie dan het Schottegat, waar de huidige raffinaderij staat. Met deze ondertekening van het addendum kunnen de partijen het proces voortzetten ter garantie van de continuïteit van de raffinaderij na 2019, zo gaf de minister-president na de ondertekening te kennen.
Rhuggenaath benadrukt dat er nog diverse stappen moeten worden ondernomen, maar dat met de ondertekening van dit addendum in ieder geval een eerste stevige stap is gezet om het proces dat ten grondslag ligt aan de HoA, te bespoedigen.