Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De cellen in het Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) zijn nog niet helemaal in orde, zo blijkt uit de laatste rapportage van de Raad voor de Rechtshandhaving (RvR).

 

sdkkDie deed onderzoek op basis van geconstateerde gebreken waardoor de gevangenis een onvoldoende scoorde bij het Comité ter voorkoming van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT).
In de beoordeling schrijft de RvR: ,,De raad realiseert zich de tekortkomingen in de huidige infrastructuur maar is van oordeel dat een nieuwbouw niet kan worden afgewacht.” Ten aanzien van de hygiëne is de RvR positief, maar tegelijkertijd ook kritisch: ,,De raad is van oordeel dat het beleid voldoende waarborg biedt om de hygiëne in de inrichting te borgen. De inrichting kampt met gebreken in de infrastructuur van het rioleringssysteem die een negatief effect hebben op de hygiëne. De raad juicht de huidige verbouwingen toe om verbeteringen teweeg te brengen.”
De raad constateert ook dat de ventilatie bij enkele cellen onvoldoende is en is van oordeel dat het plaatsen van lakens voor de cellen een provisorische maatregel is die geen structurele oplossing biedt. ,,Het SDKK dient naar een betere (tijdelijke) oplossing te zoeken om de ventilatie te verbeteren”, aldus de RvR. Hierover wordt nader uitgelegd dat een aantal cellen zodanig is gebouwd dat zij bij regen onder water lopen en in de daguren niet voldoende ventilatie toelaten. De organisatie heeft een kap laten bouwen om enkele cellen tegen regenwater te beschermen. Verder is er toestemming gegeven aan de gedetineerden om lakens voor de cellen te plaatsen ten einde de zonneschijn tegen te houden. Volgens de organisatie kunnen deze knelpunten alleen door een nieuwbouw structureel worden opgelost.
Voor wat betreft de hygiëne wordt aangegeven dat de gedetineerden die als buitenwerkers zijn aangewezen dagelijks belast worden met de schoonmaak in de huisblokken en het ophalen van vuil. Het reinigen van de cellen doen de gedetineerden van de betrokken cel zelf. RvR: ,,Uit onderzoek blijkt echter dat er nog steeds overlast is ten aanzien van overlopende en verstopte wc’s en stank in de blokken 2 en 3. De organisatie is bezig met de verbouwing van de huisblokken. In de volgende fase van het waterproject zullen deze knelpunten worden opgelost. Om het probleem te minimaliseren, heeft het SDKK het aantal gedetineerden per cel verminderd. Er worden geen gedetineerden ingesloten in de defecte cellen. Een bijkomende factor is volgens het SDKK dat gedetineerden zelf opzettelijk afval op de grond gooien zodat de buitenwerkers voor de schoonmaak worden ingezet om geld te kunnen verdienen.” Er wordt verder tegen ongedierte gespoten door een extern bedrijf.
Het SDKK heeft een wasserij waar alle kleren van de gedetineerden door gedetineerden werkzaam in de wasserij, onder toezicht van personeel van het SDKK, worden gewassen. Bij de huisblokken ‘mannen’ en ‘vrouwen’ zijn er wasmachines beschikbaar zodat een gedetineerde desgewenst zijn eigen was kan doen.
Elk huisblok van het SDKK heeft zijn eigen luchtplaats. De luchtplaatsen laten zonneschijn toe en zijn voorzien van een overdekte plaats die schaduw biedt en als schuilplaats kan dienen als het regent. De gedetineerden worden in de gelegenheid gesteld om twee keer per dag gedurende één uur te luchten. In sommige huisblokken blijven de gedetineerden de hele dag buiten.