Van onze redactie
Willemstad - Een vergelijkend onderzoek tussen vrouwen in Nederland en vrouwen op Curaçao heeft uitgewezen dat jonge Curaçaose vrouwen zichzelf aantrekkelijker vinden dan Nederlandse vrouwen.


vrouw curacaoHet onderzoek werd uitgevoerd door Pieternel Dijkstra (NCOI University), Dick Barelds (Rijksuniversiteit Groningen) en Odette van Brummen-Girigori (Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez).
,,In praktisch alle culturen speelt het uiterlijk een belangrijke rol in het dagelijkse leven en de relaties die mensen met elkaar onderhouden. Vaak gaat het daarbij niet zozeer om hoe mensen er feitelijk uitzien, maar om hoe aantrekkelijk ze zichzelf vinden. Om meer zicht te krijgen in hoe aantrekkelijk jonge vrouwen op Curaçao en in Nederland zichzelf vinden, is er een vergelijkend onderzoek verricht op Curaçao en in Nederland”, schrijft het UoC. Daarbij is volgens de universiteit ook gekeken of het oordeel over de eigen aantrekkelijkheid samenhangt met de mate waarin vrouwen denkfouten maken. ,,Denkfouten zijn manieren van denken die de realiteit vertekenen. Voorbeelden van denkfouten zijn zwart-witdenken (iets is goed óf fout, mooi óf lelijk), rampdenken (bij grote of kleine tegenslagen meteen het ergste verwachten) en je blindstaren op negatieve eigenschappen van jezelf. Dit soort denkfouten zijn niet gezond: ze werken psychische klachten in de hand, zoals depressie en angst. Denkfouten kunnen er ook voor zorgen dat mensen ontevreden raken met hun lichaam of een eetstoornis ontwikkelen. Om die reden is het dan ook belangrijk om te onderzoeken welke rol deze denkfouten spelen in de mate waarin Curaçaose en Nederlandse vrouwen zichzelf aantrekkelijk vinden. De onderzoeksresultaten maken het daarmee mogelijk om interventies te ontwikkelen ter preventie van lichaamgerelateerde psychische klachten, zoals een lage lichaamstevredenheid en/of eetstoornissen zoals boulimia of anorexia.”
Aan het onderzoek deden 160 jonge vrouwen uit Curaçao en 152 jonge vrouwen uit Nederland mee. Uit de resultaten blijkt dat Curaçaose vrouwen zichzelf een stuk aantrekkelijker vinden dan Nederlandse vrouwen. Bovendien maken Curaçaose vrouwen veel minder denkfouten dan Nederlandse: op 5 van de 10 onderzochte denkfouten scoorden Curaçaose vrouwen lager dan Nederlandse. Zo hebben Curaçaose vrouwen veel minder de neiging zich blind te staren op negatieve eigenschappen. Onder Nederlandse vrouwen blijken denkfouten bovendien veel sterker samen te hangen met hoe aantrekkelijk ze zichzelf vinden. Onder vrouwen uit Curaçao is dat amper het geval. ,,De resultaten impliceren dat vrouwen op Curaçao beter in hun vel zitten: ze vinden zichzelf aantrekkelijker en hebben minder last van denkfouten. Hebben ze die toch, dan kunnen ze zichzelf nog steeds aantrekkelijk vinden. In Nederland ligt dat heel anders. Hoe de verschillen tussen Curaçaose en Nederlandse vrouwen precies verklaard kunnen worden, is niet helemaal duidelijk. Vermoedelijk houden vrouwen op Curaçao er een minder onrealistisch ideaalbeeld op na als het gaat om hun uiterlijk dan Nederlandse vrouwen”, aldus het UoC.
De onderzoeksresultaten zijn inmiddels gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift International Journal of Cognitive Therapy. ('General Cognitive Distortions and Body Satisfaction: Findings from The Netherlands and Curaçao'). Het onderzoek is een vervolg op een eerder onderzoek naar het lichaamsbeeld van Curaçaose en Nederlandse vrouwen dat werd gepubliceerd in het tijdschrift Sex Roles.