Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Voor Nieuw Nederland is het vandaag een bijzondere dag. De ‘groundbreaking’-ceremonie in verband met de infrastructurele werkzaamheden voor het wijkverbeteringsproject zal later vandaag plaatsvinden.


Verbetering Nieuw NLIn het kader van de armoedebestrijding is de overheid van Curaçao, in samenwerking met de Europese Unie (EU) onder het negende Europees Ontwikkelingsfonds (9e EOF), begonnen met wijkverbeteringsprojecten in achtergebleven buurten. Met deze EU-financiering is bijvoorbeeld in de wijken Coco/Parerawijk infrastructurele upgrading uitgevoerd, waaronder verharding van de wegen, het aanbrengen van straatverlichting, verbetering van riolering voor riool- en hemelwaterafvoer, het aanleggen van speelveldjes en het plaatsen van straatmeubilair.
Nieuw Nederland was toen al een van de geselecteerde wijken, maar vanwege ontoereikende financiële middelen heeft het project voor verbetering van deze wijk toentertijd niet volledig kunnen plaatsvinden. Nu is het zover dat dit project wel kan worden gecompleteerd en afgerond.
De ceremoniële activiteiten eind van de middag zullen plaatsvinden bij de kruising Oranjestraat/Velpstraat, in aanwezigheid van onder meer de ambassadeur van de Europese Commissie (EC), Jernej Videti?, premier Eugene Rhuggenaath (PAR) en andere ministers van het PAR/MAN/PIN-kabinet, Statenleden, vertegenwoordigers van de buurtvereniging en van de stichtingen Hala Kanoa en Nieuw Nederland, aannemer MNO Vervat Curaçao, toezichthouder Sweco Nederland/MIC Curaçao, Openbare Werken en stichting volkshuisvesting FKP.
Het project vloeit voort uit de financieringsovereenkomst van 5 december 2013 tussen de Curaçaose overheid en de Europese Commissie. Volgens deze afspraken draagt de EU bij met een bedrag 11,25 miljoen euro ten behoeve van het project ‘Urban Infrastructure for Socially Deprived Communities’. Hiervan is een bedrag 8,7 miljoen euro bestemd voor infrastructurele verbeteringen.
De algemene doelstelling is het opschroeven van de levensomstandigheden in achtergestelde wijken en het specifieke doel van dit project is de verbetering van de technische en sociale infrastructuur. Deze buurten zijn Nieuw Nederland, Kortijn, Fortuna Ariba fase 2, Sapaté Blok H en Tera Kòrá.
De wijken Kortijn en Nieuw Nederland vallen onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) van minister Zita Jesus-Leito (PAR); de overige drie wijken zijn bestaande woongebieden waar Fundashon Kas Popular (FKP) verantwoordelijk is voor de bouw van sociale woningen en appartementen. In totaal zullen zo’n 4.240 bewoners van circa 1.150 huishoudens bij de wijkverbeteringen gebaat zijn.