Plasterk: Binnen enkele weken over naar opbouwfase
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad/Philipsburg - Een derde marineschip gaat hulp brengen naar Sint Maarten. Dat maakte demissionair minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gisteren tijdens een persbriefing bekend.

Kareldoorman
Zr.Ms. Karel Doorman wordt nu naar het door orkaan Irma verwoeste eiland gestuurd, zei de bewindsman na nieuw crisisberaad met de meest betrokken ministers. Ook honderd genisten van de landmacht vertrekken naar het getroffen gebied voor noodherstel.
Het grootste schip van de marine, met een groot helikopterdek, ligt nu nog in de Oostzee, maar keert terug naar Den Helder. Daar wordt het dan in twee dagen tijd vol met hulpgoederen geladen en vaart daarna in elf dagen tijd naar de Cariben, aldus Plasterk, die het vaartuig een ‘drijvende stad’ noemt. De marineschepen Zeeland en Pelikaan helpen de Bovenwindse Eilanden al.
Plasterk bracht de afgelopen dagen samen met koning Willem-Alexander een bezoek aan Curaçao, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius om zicht te krijgen op de noodhulpverlening en de schade. Plasterk verwacht dat binnen enkele weken overgegaan kan worden van de fase van noodhulp naar de opbouwfase. Hij wilde gisteren geen bedrag noemen dat voor de wederopbouw nodig is.
Na de orkaan braken plunderingen uit op Sint Maarten, het Bovenwindse Eiland dat het zwaarst is getroffen tijdens de passage van orkaan Irma. Honderden militairen moesten daarna met de lokale politie de openbare orde herstellen. Dinsdag meldde het Openbaar Ministerie dat deze plunderaars strafrechtelijk zullen worden vervolgd.
Een groot deel van de huizen op het eiland is beschadigd. ,,Een behoorlijk deel daarvan is onherstelbaar beschadigd”, aldus de Nederlandse bewindsman. Het Rode Kruis meldde dinsdag dat 91 procent van de gebouwen op Sint Maarten is beschadigd en dat een derde van de huizen compleet is verwoest. Door de ramp zijn de verschillen tussen arm en rijk op het eiland volgens Plasterk ‘enorm uitvergroot’. De beste gebouwen zijn blijven staan, terwijl in arbeidswijken ‘het een grote ravage’ is.
Plasterk vroeg ook aandacht voor de nationale actiedag in Nederland op televisie en radio. Hij riep mensen op vooral geld te geven, maar geen spullen omdat het transport ervan moeilijk is. Volgens hem is er veel betrokkenheid bij Sint Maarten en zijn er veel initiatieven.