Van onze correspondent
Den Haag - De Nederlandse regering peinst er niet over varend materieel uit het Caribisch deel van het Koninkrijk terug te trekken om vluchtelingen op de Middellandse Zee tegen te houden.

marine
Dat blijkt uit het antwoord van minister Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) van Defensie op schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid Thiery Baudet van Forum voor Democratie. Die wilde van de bewindsvrouw weten of zij ‘de opvatting deelt dat het van daadkracht zou getuigen als u nu de Koninklijke Marine zou opdragen om Zr.Ms. Zeeland op de Middellandse Zee in te zetten waar haar aanwezigheid meer vereist is dan in het Caribisch gebied’.
Hennis-Plasschaert laat er mede namens haar collega Bert Koenders van Buitenlandse Zaken geen misverstand over bestaan de prioriteitstelling van Baudet niet te onderschrijven: ,,Defensie stelt voor 92 vaardagen per jaar een stationsschip beschikbaar aan de kustwacht in het Caribisch gebied voor de uitvoering van rechtshandhavingstaken. Het stationsschip is een belangrijke schakel in de keten van kustwachtmiddelen om deze taken te kunnen uitvoeren. Gelet op de ontwikkelingen in het Caribisch deel van het Koninkrijk meent het kabinet dat de aanwezigheid van deze capaciteit daar vereist is.”