Van een onzer verslaggevers
Willemstad - MAN-parlementariër Elsa Rozendal stelt dat het goed is om bij de start van het nieuwe schooljaar de resultaten van uitgevoerde analyses in het achterhoofd te houden wat betreft het gedrag en de prestaties van de leerlingen.

jongens ,,Vanaf nu moeten alle ingrediënten aanwezig zijn zodat onze kinderen goed voorbereid en begeleid worden om aan het einde van het schooljaar een goed resultaat te behalen”, zegt Rozendal. ,,Het is bijvoorbeeld zo dat vorig jaar de meisjes hoger scoorden voor de EFO-toets dan de jongens. Die meisjes krijgen een havoadvies en die jongens gaan naar vsbo of ago. Er moet hard gewerkt worden zodat jongens net zo hoog als meisjes kunnen scoren voor de EFO-toets.” Volgens Rozendal ziet men deze cijfers al jaren en moeten de jongens meer in die richting worden gestuurd.
Rozendal heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, Marilyn Alcalá-Wallé. Rozendal wil van de minister weten of er een seksegelijkheidsbeleid voor het onderwijs op Curaçao bestaat en of het beleid is dat jongens meer begeleiding krijgen zodat zij hogere resultaten kunnen behalen. Verder vraagt ze of de aanbevelingen uit het rapport ‘The Boy Problem’ worden opgevolgd en wat de visie en het beleid van de minister is in relatie tot dit fenomeen.