Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Curaçaose vereniging van architecten en ingenieurs (Saia) is gevraagd om technisch advies te geven bij de nulmeting van het huidige onderkomen van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos). Het gaat dan met name om de monumentale waarde van het gebouw.

sehos
Dat bevestigt Saia-voorzitter David Bohorquez. Saia is nog in afwachting van de officiële bevestiging van de opdracht om de actuele stand van zaken vast te leggen. Inmiddels heeft de vereniging gereageerd op het verzoek van minister Suzy Camelia-Römer van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) en een offerte ingediend. ,,Voordat we met de werkzaamheden beginnen, willen we eerst nog antwoord krijgen op een aantal vragen en onze voorwaarden toelichten”, zegt Bohorquez. De Saia-voorzitter verwacht dat een dergelijk gesprek met de minister of haar vertegenwoordigers ‘anytime’ plaatsvindt.
Eerder gaf Camelia-Römer tijdens een persconferentie aan dat zij er alles aan wil doen om te voorkomen dat het ziekenhuisgebouw na de verhuizing naar Hospital Nobo Otrobanda (HNO) leeg komt te staan en verandert in een ‘choll house’. Volgens de Sehos-directie is de bouw van het nieuwe ziekenhuis eind 2018 klaar en zal de verhuizing naar de nieuwe locatie ‘binnen 7 maanden daarna’ gebeuren.
Om te voorkomen dat het oude ziekenhuis in verval raakt, moet nu dus snel worden beslist over een nieuwe bestemming. ,,De tijd dringt”, zegt Bohorquez. ,,Persoonlijk vind ik dat de minister erg haar best doet om de vaart erin te krijgen. Als vereniging zijn wij heel erg blij dat we bij de nulmeting worden betrokken.”
Saia heeft intern wel gesproken over een mogelijke nieuwe bestemming van het Sehos-gebouw, maar er zijn nog geen concrete voorstellen gedaan. Bohorquez spreekt het idee aan om er een hotel-verpleeghuis in onder te brengen. ,,Dat zou zeker niet misstaan in Otrobanda. De infrastructuur leent zich ervoor en het zou een goede invulling zijn voor het oude stadscentrum.”
Wat Saia steekt is dat de lokale architecten en ingenieurs elke keer opnieuw gepasseerd worden als een groot project op stapel staat. ,,Onze leden zijn behalve architect of ingenieur ook bouwmanagers die veel ervaring hebben met het begeleiden en coördineren van projecten”, zegt Bohorquez. ,,Lokaal zijn de nodige mensen dus beschikbaar.” Het verbaast de vereniging dat toch steeds wordt gekozen voor buitenlandse partijen.