Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Fundashon Prevenshon heeft het eerste halfjaar alle werkzaamheden gewoon kunnen uitvoeren dankzij leningen bij vrienden van de stichting. Want de subsidie van de overheid voor 2017 laat nog even op zich wachten.


Fundashon PrevenshonZowel Raiza Pardo, voorzitter van de stichting die preventief onderzoek doet naar borst- en baarmoederhalskanker, als oprichter en bestuurslid prof. Bob Pinedo heeft er nog alle vertrouwen in dat de toezegging van 1,9 miljoen gulden er uiteindelijk komt. Zij baseren zich op het regeerakkoord, waarin preventie veel aandacht krijgt, en op uitspraken van de huidige minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Suzy Camelia-Römer (PIN). ,,Uit haar toespraak tijdens onze bijeenkomst op 3 juli in het WTC bleek hoe belangrijk preventie is voor de minister”, zegt Pardo. ,,We krijgen het geld, dat is een kwestie van tijd.”
Pardo begrijpt wel dat de uitkering van de subsidie vertraging heeft opgelopen na de ‘vele wisselingen van de wacht’. ,,In een paar maanden hebben we drie verschillende ministers gezien.” Maar de geplande werkzaamheden gaan gewoon door, ook nu de steun van de overheid op zich laat wachten. Pardo: ,,We hebben geld geleend bij onze sponsors.” Fundashon Prevenshon heeft in de loop der jaren een grote groep vrienden opgebouwd. ,,Zij hebben ons geholpen”, zegt Pinedo.

Begin dit jaar noemde Pinedo het nog ‘een grote opluchting’ dat de Curaçaose overheid had toegezegd de laatste tranche van 700.000 gulden voor 2016 over te maken en de stichting voor 2017 een subsidie te verlenen van 1,9 miljoen gulden. ,,Nu kunnen we de huidige plannen voortzetten en uitbreiden”, zei Pinedo destijds. Maar alleen de 700.000 gulden werd op de rekening van Fundashon Prevenshon gestort. 
Dat de doelstelling, om tussen juni 2016 en juni 2017 10.00 vrouwen preventief te screenen op baarmoederhalskanker, niet is gehaald, ligt echter niet aan geldgebrek, maar aan de bekendheid van het onderzoek onder vrouwen. Pardo schat dat ongeveer 7.000 vrouwen de weg naar het kantoor in Otrobanda vonden. ,,We zijn in 2016 pas echt met het onderzoek naar baarmoederhalskanker begonnen. Het moet groeien. We proberen, onder andere via sociale media, meer vrouwen te bereiken en informatie te geven.”
Veertig procent van de vrouwen die een oproep krijgen voor een mammografie - tussen de 600 en 700 - laat zich ook daadwerkelijk screenen op borstkanker. Ook dat kan beter, zo gaf Pardo in januari al aan.