Concrete uitvoering havenconcessie vertraagd

Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Ruim tien maanden nadat de concessie tussen overheidshavenbedrijf Curaçao Ports Authority (CPA), de Curaçaose regering en het particuliere Curaçao Port Services (CPS) is getekend, is hier nog geen concrete uitvoering aan gegeven.

 

cpakranen

Dat blijkt uit navraag van deze krant. In de nieuwe havenconcessie - die de periode van twintig jaar beslaat en op 16 september 2016 tussen de partijen is getekend - zijn verschillende akkoorden opgenomen, waarvan de belangrijkste zijn: het beëindigen van het exclusief recht van CPS in de haven en de miljoeneninvestering door dit particuliere bedrijf ter verbetering van de havenfaciliteiten en infrastructuur. Zo zou CPS bijvoorbeeld 50 miljoen gulden moeten investeren in twee nieuwe kranen en de renovatie van de werfkades.Bij de ondertekening van het nieuwe akkoord liet Fernando da Costa Gomez van CPS weten dat het voorbereidend werk voorafgaand aan de bestelling van de nieuwe kranen reeds was verricht. ,,De analyse en voorbereidingen zijn al klaar, waardoor we met het nieuwe proces om de twee nieuwe kranen te bestellen kunnen beginnen”, zo liet hij in een gezamenlijk persbericht van CPS en CPA weten. In gesprek met deze krant verklaart Humberto de Castro, de directeur van CPA, dat hij constant in contact staat met CPS over de kranen, maar dat het overheidsbedrijf echter nog altijd wacht op het officiële verslag van CPS. Voorafgaand aan de bestelling van de nieuwe kranen zou CPA ook het bestek en de technische eisen moeten goedkeuren, hetgeen ook nog niet is gebeurd.De kranen die momenteel in de haven worden gebruikt voor het laden en lossen van containerschepen, zijn dertig jaar oud en werden destijds door Nederland gedoneerd. Conform het nieuwe contract zouden de nieuwe kranen binnen 24 maanden geïnstalleerd moeten zijn. ,,CPS zal hier dan ook aan voldoen”, zo gaf Da Costa Gomez destijds te kennen. Uit navraag van deze krant blijkt echter dat de nieuwe kranen na bestelling in het gunstigste geval pas 12 maanden later volledig operationeel kunnen zijn. Aangezien er nu al tien maanden zijn verstreken na het ondertekenen van de concessie en er minstens 12 maanden nodig zijn voor levering en installatie, zijn er voor CPS nog amper twee maanden over om het rapport in te dienen bij CPA, nieuwe kranen te kiezen, deze door CPA te laten goedkeuren en vervolgens de bestelling te plaatsen. Tegenover deze krant liet Da Costa Gomez eerder weten geen commentaar te leveren omdat het om vertrouwelijke informatie zou gaan. Later was hij niet meer bereikbaar voor commentaar. Minister Steven Martina (MAN) van Economische Ontwikkeling laat desgevraagd weten deze week een afspraak met Da Costa Gomez op de agenda te hebben staan. Hij kon wel al melden ‘dat de kranen in ieder geval nog niet zijn besteld’.