White Coat Ceremony 

Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Studenten van de Caribbean Medical University (CMU) hebben vorige week meegedaan aan de White Coat Ceremony.

 

whitecoat

De 29 tweedejaars studenten hebben in de ballroom van het Renaissance Hotel de overgang tussen het theoretische gedeelte van de studie geneeskunde en de masterfase waar de praktijk centraal staat, gevierd. Tijdens de ceremonie wordt de eed van Hippocrates afgelegd. Met de eed verplichten artsen zichzelf bepaalde beroepsregels te zullen handhaven. CMU organiseert het overgangsritueel elk trimester.