Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Alle vijf commissarissen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) zijn verzocht om hun functie ter beschikking te stellen.Dat verklaart minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën tegenover het AntilliaansDagblad.

cbcs1

,,De vermogensgerechtigden van de Centrale Bank, de landen Curaçao en Sint Maarten, vertegenwoordigd door hun respectievelijke ministers van Financiën, hebben alle vijf zittende commissarissen aangeschreven om zelf af te treden of zij zullen worden ontslagen conform besluiten van de Raad van Ministers van beide landen.” De brieven waarin de voltallige Raad van Commissarissen (RvC) de wacht wordt aangezegd zijn afgelopen vrijdag verzonden. Deze krant berichtte eerder al dat de RvC-leden Robert Pietersz (fungerend voorzitter) en Hubert Lopez reeds zelf hun ontslag hadden ingediend, juist om het te verwachten min of meer afgedwongen ontslag opgelegd door beide landen vóór te zijn.Tom Kok, Miriela Carolina en Vincent Williams bleven echter zitten. Kok zelfs nadat het vorige interim-kabinet Pisas ook al had besloten tot zijn ontslag als RvC-lid. Nadat Pietersz en Lopez onlangs de eer aan zichzelf hadden gehouden, zagen Kok en Carolina toch kans om voor 17 juli een RvC-vergadering te beleggen. Minister Gijsbertha had mede namens zijn collega Richard Gibson van Sint Maarten verzocht om pas op de plaats te maken wat betreft het nemen van besluiten die personele gevolgen hebben. Gedoeld werd vooral op besluiten ten aanzien van de Raad van Bestuur, ofwel de directie van de CBCS.,,Wij blijven in afwachting van een reactie van de leden alvorens verdere stappen te nemen”, aldus Gijsbertha, die er zelf ook op wijst dat de commissarissen Pietersz en Lopez hun ontslag zelf al hebben genomen, ‘maar de Landsbesluiten zijn nog niet getekend en overhandigd’.Gevraagd naar de motivering, zegt de bewindsman dat er door de ministerraad meerdere redenen zijn opgevoerd. ,,Onder andere de onderlinge vertrouwensbreuk en het geen uitvoering geven aan verzoeken van vermogensgerechtigden.” Veel meer wil Gijsbertha er in dit stadium niet over zeggen, maar hij geeft wel aan dat ‘de regeringen erop voorbereid zijn alle tot hun beschikking zijnde middelen in te zetten’.Deze redactie berichtte vorige week dat binnen de RvC van de Centrale Bank de crisis groter is dan ooit, nu twee van de drie overgebleven commissarissen een verzoek van beide vermogensgerechtigden (lees: ministers van Financiën) in de wind lijken te slaan.Naar verluidt hebben Lopez en Pietersz zich in hun ontslagbrief beklaagd over de noodkreet die zij al ruim twee jaar slaken om de aandacht van de beide regeringen. Zij menen dat de landen de situatie bij de CBCS, in het bijzonder binnen de RvC, zo uit de hand hebben laten lopen. Behalve nieuwe commissarissen zijn ook snel besluiten nodig ten aanzien van de directie.