Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De inzetprijs voor de veiling van het Plaza Hotel is door Girobank vastgesteld op 9 miljoen dollar.

plaza

Dat bedrag is gebaseerd op een ‘kort geleden’ uitgevoerde taxatie.Dat zegt Girobank-manager Margie Boskaljon-Römer. De executoriale verkoop van het gebouw waarin Plaza Hotel Curaçao & Casino is gevestigd, inclusief het recht van erfpacht op de grond, wordt voorbereid en uitgevoerd door notariskantoor Naaldijk. De veiling staat gepland voor donderdag 20 juli om 10.00 uur in de ochtend. Sinds eind juni is het hotel weer aangesloten op water en licht. Dat heeft volgens Boskaljon-Römer te maken met een bodembeslag door de Ontvanger. De Belastingdienst zou een regeling hebben getroffen met Aqualectra voor een tijdelijke aansluiting om een inventarisatie te maken van de goederen in het gebouw. Girobank besloot tot veiling van het Plaza Hotel nadat Aqualectra eind mei water en stroom had afgesloten, zo zei Chris Peterson, namens de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten gemachtigde in de onder toezicht staande Girobank, eerder. Het bedrijf Fort Shore nv, met als managing director de Amerikaan Layne Rachowicz is volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel Curaçao, eigenaar van het onroerend goed.