Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Directoraat District Antimaffia in Rome leverde een aanvullende lijst strafbare feiten waarvan Francesco Corallo wordt verdacht, en op basis waarvan het Gemeenschappelijk Hof van Justitie in Curaçao zijn uitlevering aan Italië toelaatbaar acht.


coralloCorallo jr. lijkt daarmee - net als zijn vader, Gaetano Corallo, ruim dertig jaar geleden - te worden gezocht als lid van de Italiaanse maffia.
Het Hof heeft deze week ter zitting de gouverneur van Sint Maarten geadviseerd tot uitlevering van Corallo over te gaan, maar dit is pas mogelijk nadat Justitieminister Rafael Boasman hier officieel toestemming voor geeft.
Corallo’s advocaat Eldon ‘Peppie’ Sulvaran heeft aangevoerd dat er geen sprake is van verduistering of witwassen van uit criminaliteit verkregen gelden, maar dat casinobaas Francesco Corallo hooguit belasting te laat of nog niet betaald heeft. Volgens de advocaat ontbreekt het aan door verdrag en wet vereiste dubbele strafbaarheid en zou uitlevering om die reden niet mogen plaatsvinden.
Het Hof baseert haar conclusie dat uitlevering aan Italië toelaatbaar is, onder meer op een aanvullend feitenoverzicht dat het Directoraat District Antimaffia van het Openbaar Ministerie (OM) in Rome op 14 februari van dit jaar heeft toegevoegd aan het strafdossier. Volgens het Hof gaat het bij de lijst van verdenkingen om delicten ‘ten aanzien waarvan, gelet op de toenemende strafrechtelijke integratie van de lidstaten van de Europese Unie, de verwachting bestond dat dubbele incriminatie nagenoeg altijd aanwezig zou zijn’.
Het Hof merkt op dat het Europese Uitleveringsverdrag (EUV) tussen alle lidstaten van de Raad van Europa, alsmede Israël en Zuid-Afrika, van toepassing is. Ondanks het feit dat de 27 lidstaten van de Europese Unie dit verdrag niet meer onderling toepassen - binnen de EU geldt het Europees aanhoudingsbevel (EAB) - heeft het zijn betekenis voor het Koninkrijk niet verloren, aldus het Hof.
,,Zo kan het Europese deel van Nederland het EUV nog steeds toepassen in de relatie met de 21 lidstaten van de Raad van Europa, die niet tevens EU-lidstaat zijn.” Omdat het Europees aanhoudingsbevel alleen voor het Europese deel van Nederland geldt, wordt het Europese Uitleveringsverdrag toegepast in de landen en delen van het Koninkrijk in het Caribische gebied.”
Het verzoek van Italië om uitlevering van Corallo werd eerst op 16 mei van dit jaar behandeld. Via een videoconference-verbinding met de rechtbank in Sint Maarten werd de Italiaans gokbaas in persoon door drie rechters gehoord. Op grond van nieuw binnengekomen stukken is de behandeling aangehouden en het verhoor van Corallo op 6 juni voortgezet. Op verzoek van Corallo vond de behandeling van zijn zaak plaats achter gesloten deuren.