Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Roxienne Albertina, de directeur van de afdeling Communicatie & Voorlichting (C&V) van het ministerie van Algemene Zaken is afgelopen woensdag door premier Eugene Rhuggenaath (PAR) op non-actief gesteld.

directeurcv
Reden voor de toegangsontzegging zijn ‘aanhoudende klachten over de wijze waarop de directeur van de directie Communicatie & Voorlichting van het ministerie van Algemene Zaken functioneert’, zo schrijft Rhuggenaath in een brief die gisteren is verstuurd. ,,Zowel in de richting van medewerkers, als de wijdere werkomgeving”, zo staat in de brief. Het schrijven is gericht aan alle medewerkers die werkzaam zijn voor het ministerie van Algemene Zaken.
Rhuggenaath heeft een diepgaand en objectief onderzoek laten instellen naar de handelwijze van Albertina. Tot de uitslag hiervan bekend is, wordt Albertina de toegang tot het gebouw en overige afdelingen in Fort Amsterdam ontzegd. Hetzelfde geldt voor andere dienstgebouwen van de overheid.
Een uitzondering geldt voor de momenten waarop Albertina met toestemming van Rhuggenaath, dan wel in zijn opdracht, aanwezig dient te zijn in dienstgebouwen van de overheid in verband met het onderzoek. ,,Het onderzoek moet objectief en feitelijk uitwijzen wat er is gebeurd, waarbij betrokkene ook de faire kans krijgt zich te verweren”, zo schrijft de premier. ,,Op basis van de uitkomsten van het onderzoek vindt nadere besluitvorming plaats.”
Er is nog geen waarnemer aangesteld bij de dienst Communicatie & Voorlichting. ,,Tot die tijd geldt de gebruikelijke eindverantwoordelijkheid van de secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken.”