Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Platform Dierenwelzijn Curaçao heeft een aantal parlementsleden meegenomen op een busrit langs plaatsen op het eiland waar levende en dode honden gedumpt worden. dierenleed,,Het was een eyeopener”, zegt Giselle Mc William (MAN), die werkt aan een wet ter bescherming van dieren.
De Lei di Bienestar di Animal zal over enkele weken aan de Staten worden aangeboden, zegt Mc William via de telefoon, terwijl zij net Gregory Berry, voorzitter van de Stichting Dierenbescherming Curaçao, heeft ontmoet voor overleg. ,,Ik heb alle stichtingen die werken in het belang van dieren op het eiland om input gevraagd. Het wetsvoorstel is gebaseerd op gezamenlijk advies.”
Haar consultatieronde is niet het resultaat van de busrit, maar begon enkele maanden geleden, zegt Mc William. ,,Het leed van dieren op Curaçao baart mij al lang zorgen. Ik ben redelijk op de hoogte van de situatie. Niettemin was het confronterend om te zien hoe mensen hun honden bij Shut dumpen, en hoe anderen hun dieren verwaarlozen. Echt beschamend.”
Beoogd minister van Onderwijs Marilyn Alcalá-Wallé was als enige bestuurder mee. ,,Ik maak van de rondrit een verslag dat zal worden aangeboden aan de Staten. Duidelijk is dat de huidige opvang niet toereikend is, en dat er meer moet worden gedaan om te voorkomen dat er zwerfdieren bij komen. De druk op de hulporganisaties en vrijwilligers is te groot.”
De bus bracht de Statenleden naar de Meteo op Mahuma, waar enkele honden rondlopen die zijn gesteriliseerd op initiatief van Ariadne Bird. De inwoonster van Mahuma verzorgt elke dag - zeven dagen per week - zeventien honden op verschillende plaatsen in en rond Mahuma, naast de twaalf honden die zij en haar man thuis hebben opgevangen. ,,Uit noodzaak”, zegt Bird, ,,Niet omdat wij nou zo graag zoveel honden willen hebben. Wij kunnen deze dieren eenvoudig niet aan hun lot overlaten. En er is nergens meer plek.”
Bird en haar man betalen de kosten van de verzorging van de zwerfdieren grotendeels zelf. De stichtingen die zijn aangesloten bij het Platform Dierenwelzijn Curaçao zitten allemaal te springen om donaties, weet ze. ,,Het probleem is gewoon te groot.”