Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Met een sociaal project hebben leerlingen van 2E van het Radulphus College (RC) geld ingezameld voor het Verkeerspark en leerlingen van de Van Houte-school getrakteerd op een gezellige middag in het park.

verkeersparkDe rector van het RC kon de directeur en de medewerkers van het Verkeerspark een cheque overhandigen van 6.280 gulden.
De leerlingen kozen voor het Verkeerspark omdat hier geen overheidssubsidie meer naartoe gaat, terwijl jaarlijks alle leerlingen van groep 7 van het funderend onderwijs daar oefenen voor het verkeersexamen. En wat is er mooier om een goede buur te helpen, zo oordeelden de leerlingen, omdat het RC en het verkeerspark immers buren zijn. Het geld is uiteindelijk ingezameld met het houden van een carwash en een loterij. Ook verschillende bedrijven hebben hun steentje met sponsoring bijgedragen.
De leerlingen van de Van Houte-school kwamen met een bus naar het Verkeerspark, kregen een lunch aangeboden, popcorn en schaafijs en er was een bouncer. De RC-leerlingen hadden om herkenbaar te zijn een eigen T-shirt ontworpen.