Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Zolang er nog onderzoek loopt naar de schade die toegebracht is aan het koraal bij de bouw van Megapier 2, kan de Nederlandse minister van Koninkrijkszaken, Ronald Plasterk, nagenoeg geen antwoord geven op vragen die gesteld zijn door de Tweede Kamerleden André Bosman (VVD) en Tjeerd de Groot en Antje Diertens (beiden D66).
koraal,,Curaçao Ports Authority (CPA) laat de schade onderzoeken door milieu-consultancybedrijf Ecovision en daarnaast doet milieuonderzoeksinstituut Carmabi een eigen onderzoek. Deze onderzoeken lopen nog en de resultaten worden binnen enkele weken verwacht”, zo stelt Plasterk. Het zijn CPA als opdrachtgever en het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) als bouwvergunningverlener die handhavend kunnen optreden. Plasterk: ,,Natuurbescherming is een verantwoordelijkheid van de landen. Vergunningverlening en bouwwerkzaamheden op Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn landsaangelegenheden. Dat geldt ook voor het handhaven van voorwaarden in vergunningen ter naleving van internationale natuurbeschermingsverdragen. Ten aanzien van het onderhavige geval op Curaçao zijn deze voorwaarden opgenomen in de vergunning.”
Op de vraag of Nederland gaat helpen, antwoordt de BZK-minister: ,,Bij mijn ministerie is er geen assistentievraag vanuit de Curaçaose overheid binnengekomen om onderzoek te doen naar de schade aan het koraal en de aansprakelijkheid van de veroorzaker van de schade. Mocht een dergelijke vraag aan de orde komen, dan ben ik bereid om te bezien wat een gepaste mate van assistentie is. Het is mijn grondhouding om open te staan voor (verzoeken tot) samenwerking als het gaat om koraalbescherming en -herstel in Koninkrijksverband.”