Natanaël Maria, de jongeman die op 2 april het leven van een vrouw redde door haar uit zee te halen toen ze dreigde te verdrinken, heeft van de overheid een oorkonde gekregen ter erkenning van zijn heldendaad.

Op de foto Maria met demissionair interim-premier Gilmer Pisas (MFK).
levensredder