Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De vakbonden PWFC, Apri, SEU, STSK, STO, STrAF en BTG zijn op 1 mei tijdens de viering van de Internationale Dag van de Arbeid met een belangrijke mededeling gekomen.

onderwijsplan

Na een jaar van overleg zijn de zeven partijen tot een akkoord gekomen over vakbondssolidariteit, genaamd Solidaridat Sindikal. Hiermee is de solidariteit tussen de bonden onderling geregeld, in het bijzonder op het gebied van vorming.
Tijdens de ceremonie op 1 mei in de sede van BTG heeft de adviseur van de verenigde vakbonden Errol Cova het kader, de filosofie en de inhoud van het vormingsplan toegelicht. Er zullen cursussen op drie niveaus worden georganiseerd, te weten basisvorming, voortgezette vorming en specialisaties. De trainingen zullen op 30 mei beginnen en staan open voor de leden van de aangesloten bonden maar ook voor andere geïnteresseerden.
Demissionair minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn Jaime Cordoba, demissionair minister van Economische Ontwikkeling Errol Goeloe, demissionair minister van Onderwijs Maureena Esprit-Maduro en Statenlid Marylin Moses waren aanwezig bij de ceremonie, die verder werd bijgewoond door de bestuursleden en de leden van de vakbonden en verschillende oudgedienden.