Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, Sisline Girigoria (MP), heeft het beheer van de stranden en de vissershavens overgedragen aan coöperaties van lokale vissers. De overdracht vond plaats op het strand van Daaibooi.
strandenCuraçao telt zes visserijcoöperaties. Girigoria geeft aan, dat haar beleid erop gericht is de vissers zo veel mogelijk zelf de vissershavens en stranden te laten beheren. Vertegenwoordigers van de zes coöperaties waren aanwezig bij de overdracht, en ontvingen de beslissing tot de beheeroverdracht op schrift.
Het gaat hierbij om het beheer van Daaibooi, Santa Cruz, Playa Kanoa, Marie Pampoen, Caracasbaai en Kura’i Buriku. Na het officiële gedeelte praatten de vertegenwoordigers van de coöperaties na met minister Girigoria over de situatie met betrekking tot de visserij in Curaçao. Deze besprekingen werden bijgewoond door Statenlid Marilyn Moses (MP) die Girigoria als minister heeft voorgedragen.