Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De advocaat van Burney ‘Nini’ Fonseca heeft gisteren in de rechtbank voor vrijspraak van haar cliënt gepleit. Mr. Marije Vaders wil dat de rechter proces-verbaal opmaakt voor meineed door Elvis ‘Monster’ Kuwas, die woensdag ter zitting Fonseca aanwees als ‘moordmakelaar’.
fonsecaDe voor Fonseca belastende verklaringen zijn leugenachtig, aldus de advocate, die Kuwas classificeert als een onbetrouwbare getuige. ,,We hebben het hier over de gevaarlijkste man van het Koninkrijk. Een man die keer op keer heeft gelogen. Dat is nu niet anders. Wat Kuwas verklaart, is wat hij veronderstelt. Het is niet gebaseerd op feiten.”
Op meineed staat een gevangenisstraf van zes tot negen jaar. Kuwas zit al een levenslange gevangenisstraf uit, een straf die hem is opgelegd onder meer vanwege het feit dat hij in 2014 meineed pleegde. Destijds zei hij niets met de dood van Helmin Wiels te maken te hebben. Een leugen waarmee Kuwas, die terecht stond voor de moord op Lionel Arnaud in 2012, op Raikel Conception in 2013, en voor de moord op Helmin Wiels op 5 mei 2013, zichzelf elke kans op een tijdelijke gevangenisstraf ontnam.
Afgelopen woensdag antwoordde hij op de vraag van de rechter wie Helmin Wiels heeft vermoord: ,,Ik. Dat heb ik gedaan.” Toen de rechter wilde weten, wie hem opdracht tot de moord had gegeven, wees Kuwas naar Fonseca: ,,Hij, Nini, heeft alles geregeld. Hij bracht het geld.”
De advocaat van Fonseca stelt dat haar cliënt onschuldig is. Fonseca zou er door Kuwas ingeluisd worden omdat Kuwas verbolgen is, dat hij in 2014 een levenslange gevangenisstraf kreeg en Fonseca destijds bij gebrek aan bewijs op vrije voeten werd gesteld - hij bleef verdachte in de zaak. De advocate beschuldigt Kuwas ervan een deal met het Openbaar Ministerie te hebben gesloten om een positieve beoordeling te kunnen krijgen voor strafvermindering. Dit zou ook het motief zijn voor de spijtbetuiging van Kuwas aan de familie van Helmin Wiels, afgelopen woensdag in de rechtbank. ,,Het is niet echt. Niet uit het hart gegrepen”, aldus de advocate.
Volgens officier van justitie Gert Rip is er geen sprake van een deal tussen de veroordeelde en het Openbaar Ministerie. De enige getekende overeenkomst tussen het parket en Kuwas betreft een akkoord uit 2014, dat als hij als gedetineerde in blok 7B in SDKK zou meewerken aan het onderzoek door verklaringen af te leggen, en als na toetsing zou blijken dat deze verklaringen gevaar voor zijn veiligheid in de gevangenis zouden opleveren, dat Kuwas dan naar een Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Nederland zou worden overgebracht. Dit is gebeurd: de moordenaar van Wiels is gedetineerd in Vught.
Bij veroordeling tot een levenslange straf kunnen, op grond van art. 61 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen, geen andere straffen worden opgelegd dan ontzetting van bepaalde rechten en verbeurdverklaring van reeds in beslag genomen voorwerpen. Kuwas kan derhalve niet voor veronderstelde meineed vervolgd worden. Ook komt de veroordeelde pas na twintig jaar in aanmerking voor eventuele herziening van zijn straf.