Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De overheid en de regering krijgen van het bureau van de ombudsman een cijfer dat niet hoger ligt dan een 5, en misschien zelfs lager. Dit omdat zij niet op gepubliceerde rapporten van het bureau reageren en/of klachten van burgers niet afhandelen of niet beantwoorden.


ombudsmanDat heeft ombudsman Keursley Concincion gisteren tijdens de vergadering van de centrale commisievergadering van de Staten verklaard. In die vergadering is er overleg met hem gevoerd over het jaarverslag 2015 van de ombudsman. De overheid en de regering maken zich schuldig aan onbehoorlijk bestuur, aldus de Defensor di Pueblo (ombudsman in het Papiaments). Zo heeft het ministerie van Verkeer Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) niet gereageerd op een onderzoek van de ombudsman naar de commmunityboxes en een onderzoek naar het openbaar vervoer op het eiland.
Het bureau heeft in het verleden vanuit het ministerie te horen gekregen dat men ervan uitging dat de ombudsman niet in staat was het onderzoek te doen naar de boxen. Alhoewel er een toezegging was dat er een reactie zou komen op het rapport over de communityboxes, is dat niet gebeurd. De ombudsman betreurt dit. Een ander geval dat in de Statenvergadering naar voren werd gebracht, was de manier waarop het ministerie van VVRP omging met de zaak van Fundashon E Hende, de belangenvereniging voor huurders van een volkswoning.
Het bureau van de ombudsman heeft, in tegenstelling tot een rechter bijvoorbeeld, geen middelen om af te dwingen dat de besluiten worden uitgevoerd. Als het gaat om de aanbevelingen die de ombudsman doet, scoren de overheid en de regering slecht. Minder dan 5% van de aanbevelingen worden overgenomen. Ervan uitgaande dat het bureau in minder dan 5% van de zaken antwoord krijgt, kan men schatten dat in minder dan 5% van de gevallen uitvoering wordt gegeven aan de aanbevelingen, aldus Concincion. Curaçao scoort in vergelijking met Sint Maarten en Nederland slecht. Op Sint Maarten ligt het percentage zaken dat door de overheid wordt overgenomen, op circa 80 procent.
Het plan om een ombudsman voor kinderen te benoemen, kan nog niet geformaliseerd worden. Concincion legde uit dat zijn eigen salariëring en rechtspositie nog niet geregeld zijn. Het salaris van de kinderombudsman zou vastgesteld moeten worden aan de hand van het loon van de Defensor di Pueblo. Op dit moment liggen er twee voorstellen op tafel. Het ene is het salaris van de ombudsdsman te verlagen. Het andere voorstel is het salaris op hetzelfde niveau als dat van de voorganger te houden. Dit salaris ligt overigens lager dan de geldende schalen voor ambtenaren, zo legde de ombudsman uit.
In het plan van de ombudsman moet een functionaris worden aangesteld die zich bezighoudt met zaken van integriteit en corruptie binnen de overheidsdiensten. Concincion heeft in de vergaderig aangekondigd onderzoek te gaan doen naar belangenverstrengeling of het belangenconflict binnen de stichtingen van de overheid.
Er is naar zijn oordeel reden om dat te onderzoeken. Ook wil het bureau zich gaan richten op mensenrechten. De regering heeft het kantoor van de ombudsman gevraagd om zo’n instituut op te zetten.