Vestiging in Sehos geëist na audits.
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De chirurgen Patrick Fa Si Oen en Michel Berry moeten zich in het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) vestigen. Doen zij dat niet, dan kunnen zij niet in het Sehos werken.

fasioen
Dat zegt medisch directeur Franke Scheper. Fa Si Oen en Berry zijn sinds januari dit jaar op non-actief gesteld door de Sehos-directie. Om weer toegelaten te worden moeten zij al hun klinische en poliklinische activiteiten binnen de ziekenhuismuren uitvoeren. Volgens Scheper hebben de overige vier chirurgen zich inmiddels al helemaal, of in ieder geval grotendeels, in het Sehos gevestigd.
Die eis vloeit voort uit de twee audits die de afgelopen maanden werden uitgevoerd bij de vakgroep chirurgie. Het eerste onderzoek betrof de kwaliteit van de zorg en was gericht op zaken als opleiding, techniek en organisatie van de vakgroep en in maart onderzocht de Nederlandse hoogleraar Jan Klein de patiëntveiligheid.
De integratie van de hele vakgroep chirurgie in het Sehos is een belangrijke voorwaarde voor een betere communicatie en samenwerking tussen de specialisten en daarmee de veiligheid van de patiënten. Of het opgeven van een vrije vestiging financiële consequenties heeft voor een individuele specialist, is de vraag. Scheper zegt dat de directie wil dat de verschillen in inkomsten niet te groot zijn, om problemen onderling te voorkomen. ,,Het gaat ons om een betere samenwerking.” In wezen verandert er weinig. De zorg wordt door de Sociale Verzekeringsbank betaald. Nadat een specialist zich in het ziekenhuis heeft gevestigd, gelden dezelfde regels als daarvoor. De hoogte van de vergoedingen blijft hetzelfde. ,,Het ziekenhuis neemt alleen de regie in handen van de betalingen, de organisatie. Dat geeft rust”, vindt Scheper.
De directie heeft de eis om in het Sehos te trekken aan Fa Si Oen en Berry voorgelegd. Scheper verwacht geen problemen en denkt dat beide chirurgen positief zullen beslissen. ,,Dan duurt het nog even om de praktijk op te zeggen en naar het ziekenhuis te verhuizen.”
Het definitieve rapport van de audits is nog niet klaar, maar de aanbevelingen werden al wel gepresenteerd en worden volledig overgenomen door het bestuur van Sehos. Zo zou ook moeten worden geïnvesteerd in processen, personeel en materiaal. Scheper: ,,Bezuinigen leidt tot onveilige patiëntenzorg. Dat moeten we scherp voor ogen houden. Straks hebben we een mooi gebouw, maar zijn we vergeten te investeren in de organisatie.”