Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er is eerst onderzoek nodig om te kijken of de wens van de meerderheid in de Staten - om de eigen bijdrage van 1 gulden per receptregel af te schaffen - in de praktijk gerealiseerd kan worden.

girigoria
Dat heeft interim-minister Sisline Girigoria van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) tegenover deze krant verklaard. ,,Wij doen ons best. Een motie is de uitdrukking van een wens vanuit de Staten. Als minister moet ik dat uitvoeren, maar dit is van zo’n grote omvang dat ik nu nog niets kan beloven”, aldus Girigoria.
De bewindsvrouw was vorige week naar eigen zeggen druk bezig met de politieke ontwikkelingen en de verhuizing van haar ministerie. Dat is de reden waarom zij nog niet is toegekomen aan het onderzoek naar de haalbaarheid. ,,Er moet een afspraak gemaakt worden met de minister van Financiën en er moet ook een afspraak worden gemaakt met de Sociale Verzekeringsbank (SVB)”, aldus de bewindsvrouw.
SVB -directeur Philip Martis liet gisteren aan deze krant weten dat de SVB formeel nog niet is benaderd over de wens van de Staten. ,,Op dit moment is het onduidelijk hoe de afschaffing van de eigen bijdrage in de praktijk gerealiseerd moet worden en wat de gevolgen daarvan zijn voor bijvoorbeeld de SVB, maar ook voor de apothekers. Wij hebben kennisgenomen van de motie waarin de wens is uitgesproken om de eigen bijdrage af te schaffen, maar meer weten wij op dit moment niet”, aldus Martis.
Medio maart namen de Staten een motie aan om de eigen bijdrage van 1 gulden af te schaffen. ,,In de praktijk blijkt dat veel mensen hun medicijnen niet halen omdat ze niet een gulden per receptregel kunnen betalen. De regel levert apothekers circa 3 miljoen gulden op. Het bedrag dat de receptregel aan inkomsten voor apothekers zou genereren, moet op de begroting van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur worden opgenomen”, aldus de motie.
Deze krant berichtte vorige week dat de eigen bijdrage pas kan worden afgeschaft nadat de wet op dit punt gewijzigd wordt. De wijziging zal ook het reguliere traject van controle door de Raad van Advies en de Sociaal Economische Raad moeten doorlopen. De aankondiging door premier Gilmar Pisas (MFK) dat de eigen bijdrage van 1 gulden komt te vervallen, heeft vorige week tot verwarring geleid. Apotheker Shaheen Elhage verklaarde in deze krant dat mensen bij hem in de botika weigerden om de eigen bijdrage te betalen. ,,Ik heb de tijd genomen om deze mensen uit te leggen wat er allemaal moet gebeuren voordat het zover is. Het is jammer dat men valse hoop biedt aan mensen die het niet breed hebben, zonder hen daarbij te informeren wat er eerst moet gebeuren voordat het zover is”, aldus Elhage.