Van onze correspondent
Den Haag - De Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) en Caricom hebben toegezegd waarnemers naar Curaçao te sturen om toe te zien op het verloop van de verkiezingen van 28 april.

caricom
Op verzoek van het toen nog in functie zijnde kabinet-Koeiman heeft minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken verschillende internationale organisaties uitgenodigd om een waarnemingsmissie naar Willemstad af te vaardigen.
Van de OAS en Caricom is inmiddels een positieve reactie ontvangen. Koenders heeft dat vrijdag schriftelijk laten weten aan minister-president Gilmar Pisas die op dat moment formeel nog verantwoordelijk was voor het organiseren van de verkiezingen. Koenders vertrouwt erop dat de organisaties die waarnemers afvaardigen een positieve bijdrage zullen leveren aan het democratische proces van vrije en eerlijke verkiezingen op Curaçao, zo liet zijn woordvoerder dit weekend aan het Antilliaans Dagblad weten.
Onafhankelijke internationale waarnemers bij nationale verkiezingen is een veelvoorkomend verschijnsel, ook (of juist) in landen die een vlekkeloze reputatie hebben. In Nederland waren vorige maand bij de Tweede Kamerverkiezingen waarnemers van de OVSE aanwezig. De OAS en Caricom sturen al decennia missies naar bijvoorbeeld Suriname. Curaçao c.q. het Koninkrijk is van beide organisaties waarnemend lid.
Internationale verkiezingswaarneming gebeurt altijd op uitnodiging van het land waar de verkiezingen plaatsvinden. Waarnemers observeren de uitvoering van de lokale kieswet en de gang van zaken vóór, tijdens en vlak na de verkiezingsdag om te beoordelen of de verkiezingsuitslag rechtmatig tot stand is gekomen.
Dat het kabinet-Koeiman nog voor zijn aftreden Nederland heeft verzocht organisaties te benaderen voor het sturen van waarnemers werd pas donderdag bekend toen minister Ronald Plasterk van BZK daarvan melding maakte in een debat met de Tweede Kamer.