Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Straatsburg - Het verzoekschrift bij het Europees Hof van Justitie in Straatsburg is niet ingediend door de vrijdag aangetreden interim-regering-Pisas, maar door coalitieleider Gerrit Schotte (MFK) ‘en anderen’.


schotteZo antwoordt de persafdeling van het Europees Hof op vragen van het Antilliaans Dagblad. ,,The application you are referring to is Schotte and others v. the Netherlands (no. 23105/17) and was lodged with the Court on 24 March”, aldus ECHRpress desgevraagd. Het betreft dus een verzoek om een zaak tegen de Nederlandse staat.
Wat verder opvalt is dat de voorlichtingsafdeling van het Europees Hof spreekt van 11 Statenleden die het verzoekschrift hebben ingediend; en dus niet alle 12 van het ‘Blok van 12’ die de nieuwe meerderheid vormt. Of dit een tikfout betreft is niet bekend. Evenmin wie het ontbrekende Statenlid is, mocht het aantal wel correct zijn.
,,The applicants are 11 members of the Parliament of Curaçao. They complain under Article 3 Protocol No.1 (right to free election) of the Convention about the illegality of the Government’s decision to dissolve the Parliament and hold new elections on 28 April 2017.”
Het document zelf, waarin de aandacht van het Europees Hof wordt gevraagd, wordt niet per email of per post beschikbaar gesteld. Om de stukken ‘fysiek in handen te krijgen’, dient eerst een formulier ingevuld te worden en moet de aanvrager naar Straatsburg in Frankrijk afreizen om toegang tot het papierwerk van de 11 verzoekers te krijgen.ECHRpress, de persafdeling van de European Court of Human Rights, meldt in een meer algemene bijlage in verband met de beschikbaarheid van dossiers dat in principe alle documenten toegankelijk zijn, tenzij de Hofpresident anders beslist.
Het Antilliaans Dagblad benaderde ook Rutsel Martha, voorheen voor PNP minister van Justitie van de Nederlandse Antillen en daarvoor Gevolmachtigde minister (diplomaat) voor de Antillen van Vijf in Brussel en tegenwoordig werkzaam als jurist voor Lindeborg Counsellors at Law in Londen. Hij stelde in het weekeinde een persbericht op over het verzoek aan Straatsburg en verspreidde dat internationaal.
,,Wij treden in deze niet op namens de regering, doch voor een aantal Statenleden”, laat hij tegenover deze krant weten. Over het beschikbaar stellen van de inhoudelijke stukken zegt Martha dat hij hiervoor contact zal opnemen met de cliënten. Dat zijn dus Schotte en tien andere parlementariërs van de nieuwe coalitie.
Dat een zaak bij het Europees Hof (erg) lang kan duren, blijkt wel uit een schematische weergave van een proces op de website van ECHR. Dat wijst er overigens met klem op dat een rechtsprocedure altijd eerst volledig bij de nationale rechtbanken moet zijn doorlopen, tot en met het hoogste college. Dat is in het geval van Curaçao na het Gerecht in Eerste Aanleg en het Hof van Justitie in Willemstad, tot en met de Hoge Raad in Den Haag. Dit laatste is niet het geval. Na een verzoekschrift wordt de ontvankelijkheid bepaald, mede aan de hand van de vraag of alle binnenlandse rechtsgangen zijn bewandeld.