Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De nieuwe minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, Norberto Ribeiro (KdNT), heeft het Hoofdstembureau zaterdagochtend telefonisch instructies gegeven de werkzaamheden voor de Statenverkiezingen te staken.


HoofdstembureauDat heeft de minister bekendgemaakt. Het Landsbesluit waarin dit besluit van de Raad van Ministers is opgenomen, is volgens Ribeiro in de maak.
Hoewel de BPD-minister aangeeft met Randolph ‘Pacheco’ Römer, de voorzitter van het Hoofdstembureau, te hebben gesproken, en dat laatstgenoemde zou hebben aangegeven dit besluit te respecteren, verklaart Römer desgevraagd tegenover deze krant dat hij nog geen documenten heeft ontvangen. Hij legt uit dat het Hoofdstembureau op grond van een Landsbesluit aan het werk is gegaan en ook alleen met een Landsbesluit haar werkzaamheden kan stopzetten. ,,Zolang er geen ander besluit is, gaan wij door met de voorbereidingen voor de verkiezingen. Pas wanneer er een ander getekend Landsbesluit is en het huidige Landsbesluit daardoor komt te vervallen, kunnen wij daarnaar handelen. Wij gaan nu in ieder geval door met de voorbereidingen van de verkiezingen.”
Vanochtend is een gesprek gepland tussen Römer en de BPD-minister. ,,Het doel is de minister over de huidige stand van zaken te informeren en hem te vertellen hoe de voorbereidingen voor de verkiezingen van 28 april tot nu toe lopen”, aldus Römer.
Ribeiro kon in gesprek met TV Direct niet aangeven tot wanneer de verkiezingen worden uitgesteld. Dat is volgens hem afhankelijk van de snelheid waarmee het Europees Hof het verzoek van de regering behandelt. ,,We hebben inmiddels wel bericht gekregen dat de zaak bij het Europees Hof is geregistreerd”, aldus Ribeiro.