Minister Gibson: President CBCS heeft recht nog in beroep te gaan
Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Philipsburg - CBCS-president Emsley Tromp is, in tegenstelling tot de twee andere directeuren Jerry Hasselmeyer en Alberto Romero, niet goed door het Sint Maartense veiligheidsonderzoek gekomen.

trompp
Reden voor de regering in Philipsburg te besluiten Tromp geen ‘verklaring van geen bezwaar’ te verstrekken. Dit is bekendgemaakt door minister van Financiën Richard Gibson van Sint Maarten, die er meteen aan toevoegt dat Tromp nog het volle recht heeft in beroep te gaan. Gibson verwijst naar het veiligheidsonderzoek door de Veiligheidsdienst Sint Maarten (VDSM).
Op welke gronden de president van de Centrale Bank niet zonder kleerscheuren uit de screening is gekomen, maakte Gibson niet bekend. Het zal echter zeker ook te maken hebben met het strafrechtelijk onderzoek - ‘in privé’, zoals het Openbaar Ministerie bij herhaling heeft aangegeven - dat sinds de tweede helft van 2016 tegen hem loopt, waarin overigens nog geen vervolgingsbesluit is gevallen.
Zolang Tromp in de gelegenheid is bezwaar te maken tegen de bestuurlijke beschikking van de regering van Sint Maarten, kunnen de landen Curaçao en Sint Maarten (de zogeheten vermogensgerechtigden) geen nieuwe president benoemen. Zo geeft Gibson aan.
Tromp nam vorig jaar zelf voor onbepaalde tijd vakantie toen hij door het OM als verdachte werd aangemerkt in de zaak Saffier naar vermeende belastingontduiking en witwassen. Zijn privépensioenstichting werd ook bestempeld als verdachte. Tijdens een dienstreis in Amerika werd huiszoeking in zijn woning gedaan. Om het onderzoek niet te verstoren, stelde hij directeur Hasselmeyer aan als interim-president.
De verdenkingen, waarover sindsdien nauwelijks meer iets is vernomen, waren voor Gibson en zijn toenmalige Curaçaose ambtgenoot José Jardim aanleiding te besluiten tot schorsing van Tromp. Dat kon echter niet zonder aanbeveling van de Raad van Commissarissen (RvC), die - naar later bleek - in meerderheid schorsing ‘prematuur’ vond.