Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De leden van het demissionaire kabinet-Koeiman hebben gisteren - conform het dreigement van de nieuwe meerderheid in de Staten - middels een deurwaarder van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie een betekening ontvangen van de motie die op 3 maart in de Staten is aangenomen.

tempel (2)

Kosten voor de betekening zijn 501,26 gulden per minister.
Op 3 maart nam de nieuwe meerderheid in de Staten - bestaande uit MFK, KdNT, PS, MP en onafhankelijk Statenleden Eduard Braam en Gassan Dannawi - een motie aan waarbij de demissionaire ministers van het kabinet-Koeiman persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de beslissingen die na 17 februari 2017, na de val van het kabinet, zijn genomen, die financiële verplichtingen met zich meebrengen. Met deze motie wordt de aankomende interim-regering tevens opgedragen alle vermelde beslissingen terug te draaien en de betreffende personen persoonlijk op te laten draaien voor de kosten. Tot slot is besloten om deze personen middels een betekening door een deurwaarder op de hoogte te stellen van deze motie. Dat is gistermiddag laat gebeurd, toen de zes overgebleven ministers de betekening en de daaraan verbonden kosten ontvingen. Per persoon is voor de betekening een bedrag van 501,26 gulden in rekening gebracht. In totaal gaat het dus om een bedrag van 3.007,56 gulden.
In een eerste reactie laat demissionair minister Zita Jesus-Leito (PAR) van Gezondheid, Milieu en Natuur weten dat het land niet onbestuurbaar kan zijn en dat de demissionaire ministers daarom aanblijven totdat een interim-kabinet is geïnstalleerd. Maar het ‘blok van 12’ is er volgens Jesus-Leito juist op uit een onbestuurbare situatie te creëren waardoor de gouverneur genoodzaakt is Nederland te vragen te interveniëren. ,,Ze brengen ons land tot schaamte binnen het Koninkrijk en kunnen dan vervolgens roepen dat Nederland koloniaal optreedt door zich met zaken van ons land te bemoeien. Ze willen chaos creëren. Daar zijn ze op uit.”