Financieringsbehoefte met 114,5 miljoen ver boven houdbaar leenniveau.
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De totale financieringsbehoefte van 114,5 miljoen (dat is 2 procent van het bruto binnenlands product ofwel bbp) ligt ver boven het structureel houdbaar geachte leenniveau, dat meer in de orde is van 60 miljoen (namelijk 1 procent bbp).

agebakker
,,Dit zou leiden tot verdere stijging van de schuldquote, die met 42 procent bbp per ultimo 2016 al boven het structureel houdbaar geachte niveau van 40 procent bbp ligt”, schrijft het College financieel toezicht (Cft).
Het college gaat in een brief aan demissionair minister van Financiën Kenneth Gijsbertha (MAN) in op de kapitaaldienst. De kapitaaldienst sluit in de vastgestelde begroting 2017 met een saldo van nul wanneer er rekening wordt gehouden met de verwachte ontvangsten uit geldleningen, en de aflossing op leningen. De totale baten en lasten op de kapitaaldienst zijn 183 miljoen gulden.
,,Er zijn wederom belangrijke stappen gezet om de kapitaaldienst om te vormen tot een meer realistische investeringsagenda”, zo complimenteert het Cft de feitelijk onder de vorige minister van Financiën, José Jardim, tot stand gekomen begroting voor het lopende dienstjaar.
Op de kapitaaldienst is een lijst van voorgenomen investeringen opgenomen die voor een deel door leningen gefinancierd moeten worden. De toelichtingen bij de voorgenomen investeringen zijn tot op heden nog onvoldoende om te kunnen oordelen of deze voldoen aan de definitie van kapitaaluitgave conform het System of National Accounts (SNA), oordeelt de toezichthouder.
Op grond hiervan maakt het Cft - ‘zoals inmiddels gebruikelijk’, schrijft voorzitter Age Bakker - een algemeen voorbehoud bij de kapitaaldienst. ,,Op het moment dat Curaçao daadwerkelijk een lening wil afsluiten ten behoeve van de kapitaalinvesteringen, ziet het Cft het concrete leningsverzoek graag tegemoet. Het Cft gaat graag in overleg met het ministerie van Financiën over de volgende stap om de toelichtingen op de kapitaaldienst uit te breiden en zo uiteindelijk het algemeen voorbehoud overbodig te maken.”
Het Cft wijst erop dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) eerder heeft geopperd dat, teneinde de noodzakelijke kapitaalinvesteringen op een verantwoorde wijze te financieren, Curaçao zou moeten aansturen op een overschot op de gewone dienst van 0,5 procent bbp. De begroting 2017 sluit af met een saldo van nul; de totale baten en lasten op de gewone dienst zijn 2.518,8 miljoen. In evenwicht dus, maar géén overschot (meer) zoals in de voorgaande jaren.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).