Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Nog voor alle commotie die de laatste tijd is ontstaan omtrent de registratie van medisch specialisten bij het zogenoemde BIG-register, had de regering van Curaçao de nodige stappen ondernomen om een soortgelijk register op Curaçao te implementeren. De voorbereidingen hiervoor zijn reeds gaande.


SehosDat laat de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, Zita Jesus-Leito (PAR), tegenover deze krant weten. In 1999 werd in Nederland de BIG-wet geïntroduceerd en in 2009 besloot de toenmalige regering van de Nederlandse Antillen een soortgelijk register op de eilanden te implementeren. De wet werd aangenomen en de implementatie werd aan ieder eilandgebied overgelaten. Deze kwam echter nooit tot stand. Op Curaçao begint het nu te lopen, hetzelfde geldt voor Aruba en Sint Maarten, zo laat de sectordirecteur bij het ministerie van Gezondheid, Joe Alcalá, tegenover deze krant weten. 

Op dit moment zijn er vier wetten in werking voor vier typen beroepsgroepen op Curaçao, te weten medici, apothekers, tandartsen en verloskundigen. ,,Voor deze beroepsgroepen is een Landsverordening uitoefening van kracht. Dat is de wettelijke basis voor het uitoefenen van deze beroepen”, aldus Alcalá. ,,Bij het uitoefenen van deze beroepen is registratie bij de Inspectie van het Ministerie van Gezondheid vereist. Zonder deze registratie ben je illegaal bezig. Het is dus absoluut niet zo dat artsen zonder enige vorm van registratie te werk kunnen gaan.”