Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) gaat door met de informatieve bijeenkomsten om burgers te informeren hoe zij in het geval van illegale bouw of het illegale bezit van terreinen, dat kunnen legaliseren.
Komende woensdag houdt het ministerie een informatieve bijeenkomst bij Boka Samí.
Tijdens de bijeenkomst wordt het publiek geïnformeerd over het zerotolerancebeleid dat sinds oktober 2015 wordt uitgevoerd.
Het ministerie van VVRP is in juni vorig jaar met de informatieve bijeenkomsten begonnen. VVRP wil voor zover dat mogelijk is de illegale bouw of het bezit van illegale terreinen voor zover dat kan legaliseren. Om dit te bereiken is Domeinbeheer bezig om de illegale bouw en de illegale terreinen te inventariseren. Het ministerie heeft informatieve bijeenkomsten in onder andere Santa Maria, Rooi Santu en Montaña gehouden. Bij de bijeenkomsten heeft een groot aantal mensen hun illegale bouw laten registreren. Veel mensen hebben een verzoek ingediend om in aanmerking te komen voor legalisering. Burgers melden ook gevallen van illegale bouw aan de overheid.
Een team van het ministerie is dagelijks op pad om te controleren of er gevallen zijn van illegale bouw. Het team legt bij de controlerondes aan burgers uit wat het zogeheten zerotolerancebeleid inhoudt. Ook zijn er borden geplaatst die aangeven dat illegale bezetting van terreinen of illegale bouw verboden is.

bouw