Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er moet niet alleen aandacht zijn voor ‘green’ bij economische groei, maar ook voor ‘blue’. Dat was de strekking van de boodschap van Gisette Seferina, site manager van het Blue Halo Initiative op Curaçao.


BlueBlue Halo is een project van het Waitt Institute in Washington in de Verenigde Staten, waarbij samengewerkt wordt met lokale regeringen en wetenschappers om praktische en duurzame strategieën te ontwikkelen voor oceaan-zonering en visserijbeheer. Blue slaat op de zee, de oceaan die moet herstellen en die dusdanig duurzaam gebruikt moet worden dat dit voor toekomstige generaties een bron van inkomsten en geluk kan blijven.
Seferina was de gastspreker bij de verjaardag - Dies Natalis - van de University of Curaçao (UoC) Dr. Moises da Costa Gomez. Om die reden bracht zij dan ook naar voren dat niet alleen samengewerkt moet worden met non-gouvernementele organisaties, overheidsinstellingen en burgers, maar ook met wetenschappers. En dus ook met de UoC. ,,Alle faculteiten kunnen hun steentje bijdragen aan onderzoek rondom de kust van Curaçao”, aldus Seferina, die aangaf dat bij de zee en de kust niet alleen gedacht kan worden in economische termen, maar ook aan juridische, technische en educatieve aspecten gedacht kan worden. Zo zijn binnen het Blue Halo-project alle wetten nader onderzocht, maar komen er steeds weer nieuwe uitdagingen en zorgelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld rondom de onlangs aangenomen Landsverordening tot herziening van het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) voor Oostpunt. Op technisch gebied is er ook veel te ontwikkelen. Zo wordt er op Curaçao nog op een erg simpele en ouderwetse manier gevist met een lijn en een haak. ,,Erg lowtech. We willen vissen promoten en vissers organiseren, maar UoC kan met nieuwe innovatieve mogelijkheden komen om het vissen te moderniseren”, aldus Seferina.
De universiteit kan volgens haar ook een rol spelen bij het centraliseren van wetenschappelijke informatie. ,,We missen data en soms zijn verschillende organisaties bezig met eenzelfde onderzoek, wordt er dus niet voortgeborduurd op eerder gedaan onderzoek en dat komt omdat er geen centraal punt is waar alle onderzoeksgegevens samen komen.”
Op educatief gebied is er nog heel wat te winnen met bewustwording. ,,We vergeten dat de natuur financiële, emotionele en culturele waarde heeft. We kunnen het niet vervuilen. We weten niet wat we verliezen en we kunnen het verlies ook niet precies meten. De natuur kan niet praten, maar het vervuilen ervan heeft wel effect op ons. Denk aan de zee, die brengt ons rust, wast ons fysiek, maar vaak ook geestelijk schoon. We ontspannen in de zee, we leven van de zee en de vis uit de zee, de zee is goed voor het (duik) toerisme en voor de sociale contacten. Kortom, de zee is om te behouden en om duurzaam te ontwikkelen.”