Tegen interne afspraken in aanvaardt Plet lidmaatschap Staten
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Na weken van speculaties en onduidelijkheid over de opvolging in de Staten van MAN-parlementariërs die vertrekken omdat zij minister zijn geworden, heeft Yaël Plet de sociaaldemocratische regeringspartij voor het blok gezet en zich - dwars tegen de interne afspraak in - bereid verklaard om Statenlid te worden.

manplet
Voorzitter Randolph ‘Pacheco’ Römer van het Hoofdstembureau verklaarde gisteren aan deze krant dat Plet het lidmaatschap van de Staten heeft aanvaard.
Plet was de nummer 6 op de verkiezingslijst van de MAN en behaalde 134 stemmen bij de laatste verkiezingen waarbij de blauwe partij als grote winnaar uit de bus kwam. Nog vóór de verkiezingen tekenden de MAN-kandidaten een akkoord dat zij zich bij de opvolging van vertrekkende Statenleden aan het voorstel van hun politiek leider - de huidige premier Hensley Koeiman - zullen houden, namelijk dat de meeste stemmen gelden voor opvolging en niet de volgorde van de lijst.
Het voorstel van Koeiman staat haaks op de huidige wet die door het Hoofdstembureau wordt gehanteerd. Eerder adviseerde de Raad van Advies dan ook om het voorstel beter uit te werken en wees op het belang van een gedegen onderzoek.
Na het indienen van de ontslagbrieven van de Statenleden die nu minister zijn geworden, is het Hoofdstembureau gisteren, na een korte pauze door de feestdagen, begonnen met het benaderen van de kandidaten die in aanmerking komen om parlementariër te worden. ,,Daarbij heeft het Hoofdstembureau volgens de Kieswet de kandidaten benaderd die op grond van hun plaats op de verkiezingslijst de opengevallen plaatsen kunnen opvullen”, aldus Römer.
Statenlid Elsa Rozendal (MAN), die de nieuwe minister van Onderwijs zou moeten worden, heeft haar ontslag als parlementariër nog niet ingediend en is ook nog niet beëdigd als minister. De nummer 5 op de lijst van MAN, Gassan Dannawi, goed voor 439 stemmen, heeft het lidmaatschap van de Staten aanvaard. Na Yaël Plet is Amador Nita, de nummer 7 op de lijst, die bij verkiezingen 101 stemmen haalde, de eerstvolgende kandidaat om door het Hoofdstembureau benaderd te worden.
De kans lijkt daarmee verkeken dat Wimbert Hato en Zulaijka Pinedo-Brandao die bij de verkiezingen respectievelijk 226 en 191 stemmen haalden, nog - conform het voorstel van Koeiman - Statenlid zullen worden.