Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Met het aannemen van de Wet herziening Oostpunt tot wijziging van het Eilandelijk Ontwikkelingsplan Curaçao (EOP) in de Staten woensdagavond is duidelijk gebleken dat het EOP wel degelijk veranderd/aangepast moest worden.

Dat stelt eigenaar van Oostpunt Willy Maal tegenover deze krant. maal
Dinsdagavond namen de Staten genoemde wet met 20 stemmen voor en 1 stem tegen aan. Alleen Omayra Leeflang van Un Kòrsou Hustu stemde tegen. ,,Onomstotelijk is vastgesteld dat de Statenleden en de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning zich niet meer lieten leiden door de vele leugens, misrepresentaties en overdrijvingen die een milieugroepering gedurende 23 jaar heeft aangezwengeld, teneinde het EOP in stand te houden en Oostpunt - en daarmee een groot deel van Curaçao - van elke ontwikkeling te weerhouden”, aldus Maal in een eerste reactie. ,,Dat dit gedurende deze tijd veel leed heeft aangericht aan een deel van de bevolking, alsmede al ruim 25 miljoen gulden aan schade voor de bevolking, mocht hen een worst wezen. Het volk heeft hier nu - wat betreft Oostpunt - democratisch beslist, via de democratische volksvertegenwoordiging.”
Volgens de erfgenaam van Oostpunt was het duidelijk dat de Statenleden goed waren ingelezen in de vele documenten, rapporten en bevindingen ‘van een proces dat ruim 23 jaar heeft geduurd’. Hetzelfde geldt volgens Maal voor minister Suzy Camelia-Römer (PNP) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning ‘die tijdens haar betoog keihard de feiten heeft aangehaald en heeft gepresenteerd aan de leden waardoor enkele leden die blijkbaar niet goed ingelicht waren, twijfelden en uiteindelijk pro stemden’.
Maal vindt het jammer dat de herzieningswet niet 23 jaar geleden is aangenomen. ,,Want dan kon het eerste deel van de schadeclaim worden vermeden en zou een deel van Oostpunt nu prachtig zijn ontwikkeld met landbouwprojecten, residentiële projecten en volkswoningen, recreatiegebieden en toeristische ontwikkelingen”, aldus de erfgenaam van het Oostpuntgebied. Hij hoopt dat met de toekomstige wijziging van het EOP spoedig aangevangen kan worden met stappen richting ‘gedegen, duurzame en verantwoordelijke ontwikkeling van delen van Oostpunt’ en benadrukt dat het nooit zijn bedoeling is geweest om ‘heel Oostpunt vol te bouwen’. ,,Conform het opgestelde plan van de door de overheid aangewezen professionele groep Wolff & Associates/Langan Engineering/Ecoplan zal uiteindelijk bijna 72 procent van Oostpunt ‘groen’ blijven. Dit is een gebied twee keer zo groot als het Christoffelpark dat Carmabi beheert.”
Maal kijkt nu naar eigen zeggen uit naar een toekomst waarin de verantwoordelijkheid voor bescherming en respect voor dit gebied zal worden voortgezet. ,,Eindelijk kunnen we, na 23 jaar streven en input van velen, uitkijken naar verantwoordelijke en duurzame ontwikkeling op delen van Oostpunt, ten voordele van de Curaçaose bevolking.”