Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De verbeurdverklaring van 72,5 miljoen gulden in de zaak Bientu is voor komend jaar de uitkomst voor Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK), dat in 2017 bijna 5 miljoen gulden wordt gekort.

sdkk

Dat zegt demissionair Justitieminister Nelson Navarro (PAIS) naar aanleiding van vragen van Statenlid Norberto Ribeiro namens Kòrsou di Nos Tur (KdNT).
Vijftig procent van het verbeurdverklaarde is voor het Amerikaanse Justice Department, de andere helft, ruim 36 miljoen gulden, gaat in het Crimefonds van Curaçao. Daarbij komt nog 2 tot 3 miljoen uit veiling van door justitie ontnomen goederen en een verwachte 1,2 miljoen opbrengst aan boetes.
De financiële wens van het ministerie van Justitie voor management, beheer en onderhoud van het SDKK in 2017 bedraagt 50,7 miljoen gulden. Dit is volgens het oordeel van de College financieel toezicht (Cft) niet haalbaar; om de begroting sluitend te krijgen is de gevangenis voor komend jaar 42,7 miljoen gulden toegekend. Dat is een bezuiniging van bijna 5 miljoen gulden op het budget voor 2016.
Volgens Statenlid Ribeiro - vijftien jaar geleden zelf minister van Justitie - is de staat van onderhoud van de gevangenis zo slecht, dat hij zich niet kan voorstellen dat er bezuinigd wordt. ,,Er moet geld bij, lijkt me.” Demissionair minister Navarro is het met het Statenlid eens. ,,Het budget voor 2017 is niet toereikend. Er zal zeer zorgvuldig naar verschillende posten op de begroting van Justitie gekeken moeten worden om het budget uit andere bronnen aan te vullen.”
Ribeiro is ter ore gekomen, dat er momenteel niet voldoende budget is voor maaltijden voor gevangenen. Navarro weerspreekt dit niet. ,,Elk jaar in september, oktober, raken bepaalde posten leeg. Dan ga je als minister andere prioriteiten stellen. De gevangenen moeten eten, dus bevoorrading van de keuken krijgt dan voorrang op resocialisatie, bijvoorbeeld. Het is niet zo dat er helemaal geen geld voor voedsel is, het komt nu uit een ander potje.”
Een gevangene kost de gemeenschap 350 gulden per dag. ,,Dat is te wijten aan de hoge overhead in de gevangenis”, aldus Navarro. ,,Dit oude gebouw, onoverzichtelijk ingedeeld, kost relatief veel aan onderhoud, beheer en bewaking. Dat vertaalt zich in hoge kosten per gevangene.”
Momenteel zijn er 231 bedden in de gevangenis vrij, een derde van het totaal, sinds bolletjesslikkers met een dagvaarding naar huis worden gestuurd en niet meer worden opgesloten - mits zij geen vuurwapen bij zich hadden of geweld hadden gebruikt. ,,Minder gedetineerden betekent niet een dusdanige verlaging van de kosten, dat er miljoenen bezuinigd kunnen worden”, zegt Navarro. ,,De overhead is nagenoeg hetzelfde, het blijft financieel schipperen.” De demissionaire minister verwacht niet dat de begroting van Justitie komend jaar voldoende armslag biedt. ,,Bij tekorten is Justitie komend jaar aangewezen op het Crimefonds.”