Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De afdeling preventie van het Korps Politie Curaçao (KPC) is nagenoeg onbemand en ook al zijn verschillende jeugdinstellingen in de veronderstelling dat er jeugdagenten bestaan bij het KPC, dit is niet het geval.


kpcDit blijkt uit een onderzoek van de Raad voor de Rechtshandhaving (RvR). In het rapport staat: ,,Het KPC heeft conform het inrichtingsplan een afdeling preventie, maar het is niet volledig bemand. Er is een persoon formeel geplaatst en er zijn twee vacatures. De huidige medewerker is bezig met het opstellen van een plan van aanpak preventie jeugdcriminaliteit.” Ten aanzien van de jeugdagenten wordt uitgelegd: ,,Zowel binnen het KPC als door samenwerkende partijen wordt regelmatig ten onrechte gesproken van werkzaamheden van jeugdagenten en soms ook wijkagenten. Het feit dat er geen jeugdagenten zijn bij het KPC is schijnbaar nog niet aan alle ketenpartners bekendgemaakt. Wel zijn er diverse ‘taakaccenthouders’ werkzaam die zich met jeugdigen bezighouden. Genoemde personen (op dit moment vijf in totaal, red.) geven echter niet voltijds invulling aan hun taken betreffende jeugd of preventie van jeugdcriminaliteit.” Het KPC is overigens wel voornemens om het aantal taakaccenthouders uit te breiden naar tien personen, waarbij de functie zal worden ondergebracht bij de verschillende wijkbureaus. Op dit moment is het echter zo dat de taakaccenthouders van het Bureau Jeugd & Zedenzaken van het KPC normaal diensten draaien binnen het KPC als reguliere politieagenten. In de gevallen waarbij jongeren betrokken zijn bij het plegen van een klein vergrijp, worden deze politieagenten tijdelijk als taakaccenthouders ingezet, zo wordt in het rapport uitgelegd. Maar, zo staat elders in het rapport: ,,Het Bureau Jeugd & Zedenzaken heeft geen systematiek die wordt aangehouden voor het signaleren van jongeren. Bij het KPC waren ten tijde van het onderzoek nog geen middelen beschikbaar voor de medewerkers om hun werkzaamheden in het kader van het signalering en preventie van jeugdcriminaliteit naar behoren uit te voeren. Dit had te maken met het feit dat de functie van taakaccenthouders jeugd nog moest worden geformaliseerd.”
Als er echter jongeren worden gesignaleerd bij het KPC, dan wordt er overleg gepleegd met de Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC) en wordt er dieper onderzoek gedaan naar het leven van de jongere om na te gaan wat de oorzaak is van hun gedrag. ,,Het resultaat van het onderzoek wordt vervolgens, indien nodig, aan de jeugdreclassering of de Voogdijraad overgedragen. Bij aanhouding van deze jongeren worden hun gegevens door het KPC in ‘Actpol’ verwerkt en zijn deze meteen zichtbaar en bewerkbaar voor AJJC. Het komt ook voor dat een kopie van de inverzekeringstelling van deze jongeren achteraf door het Openbaar Ministerie naar de AJJC wordt opgestuurd”, zo wordt nader uitgelegd.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).