Een bijzonder gezicht: het vervelproces van een totèki. Het lijkt haast alsof hij een jasje uittrekt om zijn unieke gedaante te laten zien.

De totèki, ook wel bekend als kaku, is veelal in bomen te vinden en eet graag vliegen. De mannelijke totèki slaat een felgele en oranje keelflap uit om de dames te versieren en om vijanden te weren.

toteki