Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De rechter heeft onlangs aan een verdachte van drugssmokkel een reisverbod opgelegd, maar dat is niet de eerste keer sinds vorig jaar het Wetboek van Strafrecht van Curaçao (WvSr) deze mogelijkheid biedt, zo antwoordt woordvoerder Norman Serphos van het Openbaar Ministerie (OM) bij navraag door het Antilliaans Dagblad.
reisverbodSerphos: ,,De ervaring heeft geleerd dat personen die eenmaal benaderd worden om te koerieren, daarna benaderd blijven worden. In veel gevallen gaan ze uit angst, onmacht of wegens hun penibele financiële situatie in op het aanbod om verdovende middelen te vervoeren. Het vorderen van een reisverbod door het OM is ook een bescherming van de (potentiële) koerier. Die kan immers de volgende keer dat hij of zij benaderd wordt met het verzoek om verdovende middelen te transporteren, zich ‘beroepen’ op het reisverbod.”
De wettekst waar dit op is gebaseerd luidt dat een schuldige een extra straf kan worden opgelegd, namelijk de ontzetting van ‘het recht om enig land of openbaar lichaam van het Koninkrijk, waar de schuldige zijn woonplaats heeft, uit te reizen, dan wel het recht tot het inreizen in enig land of openbaar lichaam van het Koninkrijk’. In december 2015 is de Opiumlandsverordening gewijzigd en is een artikel toegevoegd waarin gesteld wordt dat bij veroordeling wegens misdrijven die in deze landsverordening omschreven staan, de ontzetting van het reizen, zoals vermeld in het WvSr kan worden uitgesproken. ,,Dit is dus de wettelijke basis waarop een vordering tot reisverbod van het OM en uiteindelijk de beslissing van de rechter in eerste aanleg is gebaseerd”, aldus Serphos.