Wegsturen gedeputeerde valt slecht bij Plasterk
Van onze correspondent
Oranjestad - Gedeputeerde Astrid McKenzie-Tatem van Financiën is woensdag door de coalitie van Sint Eustatius tot aftreden gedwongen.

isabella

Ze weigerde maandag zelf haar ontslag in te dienen, zoals de leiding van haar partij Progressive Labour Party (PLP) had gevraagd. Voor minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties is de gang van zaken aanleiding om Nederlandse ambtenaren te verbieden nog langer rechtstreekse contacten te hebben met het Bestuurscollege van Sint Eustatius. Alle contacten lopen nu via Rijksvertegenwoordiger Gilbert Isabella.
In de Eilandsraad werd een motie van wantrouwen tegen McKenzie-Tatem ingediend door PLP-leider Clyde van Putten. Hij verweet haar slecht leiderschap en het niet volgen van de partijlijn. In haar weerwoord zei de gedeputeerde dat het alleen maar partijpolitiek was dat haar de das omdeed. Het is juist Van Putten die haar heeft tegengewerkt in plaats van andersom, aldus McKenzie-Tatem.
Waarnemend gezaghebber Julian Woodley betreurt het vertrek van de gedeputeerde van Financiën en de manier waarop er politiek wordt bedreven op het eiland. McKenzie heeft volgens Woodley gedaan wat ze kon in het belang van Sint Eustatius. PLP-voorzitter Charles Woodley is inmiddels benoemd tot nieuwe gedeputeerde van Financiën.
Minister Plasterk heeft weinig vertrouwen in hem en de huidige coalitie. Sint Eustatius staat al geruime tijd onder verscherpt toezicht wegens financieel wanbeleid. Uit documenten in handen van Caribisch Netwerk blijkt dat de minister opdracht heeft gegeven geen werkbezoeken meer aan het eiland te brengen, omdat ‘gezien de ontwikkelingen’ hij er niet op kan vertrouwen dat afspraken nagekomen zullen worden.
Zoals eerder door deze krant gemeld beschuldigt Van Putten Plasterk ervan dat juist hij afspraken niet nakomt. Zijn ambtenaren worden er bovendien van beschuldigd met opzet de uitbetaling van salarissen te hebben gedwarsboomd.
In een reactie op de beslissing van Plasterk om Sint Eustatius te ‘boycotten’ stelt Van Putten dat dit kennelijk een vooropgezet plan was. Anders had de minister nooit zo snel kunnen reageren op het ontslag van McKenzie-Tatem, zegt de PLP-leider. Ook vindt hij de waarschuwing van de gedeputeerde verdacht, die in de Eilandsraad zei dat er ‘ernstige gevolgen’ zouden zijn voor het bestuur als zij moest vertrekken. De nu afgetreden gedeputeerde was vorige week nog in Nederland en op Bonaire.
Dat nu alle contacten via de Rijksvertegenwoordiger moeten gaan, die ook in Nederland was, bevreemdt Van Putten. ,,Ik had verwacht dat de Nederlandse regering onderhand zou beseffen dat dit beleid en strafacties niet constructief zijn en niets oplossen.” Het is volgens de partijleider juist contraproductief en getuigt van het meten met twee maten.