Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Jeanine Hennis-Plasschaert, de Nederlandse minister van Defensie brengt van 21 tot 24 november een werkbezoek aan Curaçao en Bonaire.

defmin De minister zal op Curaçao naast een troepenbezoek ook herinneringsmedailles uitreiken aan een grote groep militairen. Op Bonaire gaat zij op bezoek bij de Nederlandse militairen die defensie- en politietaken voor het Caribisch deel van het Koninkrijk verrichten.
De minister is dinsdag en woensdag te gast bij de Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied (CZMCARIB) op Curaçao. Hier zal zij op dinsdag met militairen spreken die op de Marinebasis Parera en de Marinekazerne Suffisant werken. Op woensdag reikt zij op Marinebasis Parera de herinneringsmedaille uit aan militairen die zich hebben ingezet voor noodhulp op Dominica na de tropische storm Erika. Ook zal een groep militairen die heeft deelgenomen aan een zogenaamd ‘Vessel Protection Detachment’ dat koopvaardijschepen tegen piraterij beschermt in de Afrikaanse wateren een medaille uitgereikt krijgen.
Op Bonaire brengt de minister een bezoek aan de Koninklijke Marechaussee.
Naast de militaire politietaak en de grensbewaking voor Caribisch Nederland, ondersteunt de Koninklijke Marechaussee de lokale rechtshandhavingsorganisaties in het Caribisch gebied. Daartoe behoort het bestrijden van zware geweldsmisdrijven en drugs- en migratiecriminaliteit. Op Bonaire verzorgt de KMar de grenspolitietaak en de politietaak op de luchthaven.