Van een onzer verslaggevers
Willemstad – Het Openbaar Ministerie (OM) is bezig met een campagne om openstaande boeten binnen te halen. Afgelopen maandag maakte het OM bekend dat de circa 4.000 personen die een betalingsregeling zijn overeengekomen, deze niet nakomen. boeteDat is 80 procent van het totaalaantal betalingsregelingen. Het OM gaf aan dat deze boetes bij het niet nakomen van de betalingsregeling weer direct opeisbaar zijn en dat het bedrag van de boete zal oplopen.
Volgens het OM zijn afgelopen week veel mensen bij het kantoor van Paga Bo But aan het Waaigat komen betalen. Morgen zal het kantoor open zijn van 9 tot 12 uur om de burger een laatste kans te geven achterstallige betalingsregeling(en) in orde te maken en om openstaande boetes te voldoen. Het OM roept daarom iedereen met een achterstallige betalingsregeling op om morgen te komen betalen. Na 15 november zullen, conform de bestaande boeteclausule, de openstaande boetes worden verhoogd. En zal de bestaande boeteregeling, voor degenen met een achterstand, komen te vervallen.