Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Behalve algehele upgrading, verbetering, modernisering en vernieuwing, stelt Guangdong Zhenrong Energy Co., Ltd. (GZE) maar liefst 10.000 arbeidsplaatsen in het vooruitzicht. Plus een opleidingsinstituut dat jaarlijks 1.000 professionals aflevert.

mou

Dat staat in de presentatie ‘Modernization of Energy Infrastructure. Brightening Curaçao’s Future’ aan de ministerraad van Curaçao van 12 september 2016. Ter vergelijking: de huidige Isla/PdVSA-raffinaderij aan het Schottegat plus COT-terminal bij Bullenbaai biedt werk aan, naar schatting, direct 1.000 arbeidsplaatsen en indirect ook ongeveer zo’n aantal.
GZE uit China belooft dus goud. Werk, arbeidsplaatsen, opleidingen en arbeidskrachtenontwikkeling klinken elke politieke bestuurder als muziek in de oren. Vier dagen later, op 16 september, ging de Raad van Ministers dan ook akkoord om premier Ben Whiteman (PS) per landsbesluit te machtigen het Land te vertegenwoordigen bij de ondertekening van het Memorandum of Understanding (MoU) met GZE.
Whiteman had het MoU toen overigens al getekend, namelijk een dag eerder. Op 15 september. De machtiging van de overige bewindslieden was dus met terugwerkende kracht. Dat meldt het LB ook: Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening ervan en werkt terug tot en met 15 september 2016. LB getekend door Whiteman als minister van Algemene Zaken en door gouverneur Lucille George-Wout.
Een dag eerder had de premier dus zijn handtekening gezet onder het MoU dat momenteel, anderhalve maand later, politiek zo ter discussie staat. Niet zozeer of alleen vanwege de inhoud, maar omdat het kabinet-Whiteman sinds de verkiezingen demissionair is en de leider van de nieuw te vormen coalitie, Hensley Koeiman (MAN), heeft verzocht géén uitvoering te geven aan het MoU.
Naar nu blijkt zijn de Statenleden nog niet of nauwelijks van de inhoud van het MoU, laat staan van de presentatie van GZE aan de ministers, op de hoogte. Afschriften van het landsbesluit gingen wel naar voorzitter Werner Wiels van het Multidisciplinair Projectteam (MDPT), naar overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) en naar Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ), maar uit niets blijkt dat een kopie van het MoU en de presentatie ook naar het parlement gingen.
Vooral de presentatie van Guangdong Zhenrong Energy leest soms als een reclamefolder. Zoals de pagina ‘Our Vision for Curaçao’ met daaronder de bullet points: duurzame economische groei; verzekerde werkgelegenheid/baanzekerheid; schoon milieu; logistieke hub; toeristische attractie. Dit maakt deel uit van een plan van GZE om de olie-industrie op Curaçao zo goed als over te nemen.